Hoito

Sydämen vajaatoiminnassa hoito perustuu säännölliseen lääkehoitoon ja terveellisiin elämäntapoihin. Hoitoon sitoutuminen on välttämätöntä. Lääkkeiden teho jää vajaaksi, jos niitä ei käytetä säännöllisesti. Paras hoitoteho saavutetaan lääkehoidon ja terveellisten elintapojen yhdistelmällä.

Sydämen vajaatoiminnan hoidossa on kolme päätavoitetta:

  1. ehkäistä ja hoitaa vajaatoimintaa aiheuttavia sydänsairauksia,
  2. estää vajaatoiminnan eteneminen sekä
  3. parantaa potilaan elämänlaatua ja sairauden ennustetta.

Lääkitys valitaan yksilöllisesti sairauden aiheuttajan ja oireiden mukaan. Lääkehoidolla pyritään hillitsemään oireita ja hidastamaan vajaatoiminnan etenemistä. Lääkitystä ei tule lopettaa, vaikka oireet helpottaisivatkin. Sydämen vajaatoiminnan hoidossa yritetään aina vaikuttaa sairauden perussyyhyn esimerkiksi kohonneeseen verenpaineeseen tai sepelvaltimotautiin.

Myös terveelliset elämäntavat parantavat vointia ja tukevat hoitoa. Ne ovat usein välttämättömiä sydänsairauksien hoidossa. Terveellinen ruokavalio, liikunta sekä neste- ja suolarajoitusten noudattaminen kohentavat oleellisesti vointia ja auttavat pitämään sairauden hyvässä hoitotasapainossa.