Mieli mukana diabeteksen hoidossa

Syksyn Diabetesmessuilla esiintynyt psykologi Helena Nuutinen pohti omahoidossa jaksamista ja sairauden henkistä kuormittavuutta. Tärkeintä on, ettei sairauden kanssa tarvitse jäädä yksin.

Diabetesliiton psykologi Helena Nuutinen käsitteli erityisesti yksilön ja yhteisön suhdetta sairauteen. Yhteiskunnassa vallitsevat asenteet saattavat vaikuttaa yksilön kokemukseen omasta sairaudestaan:

”Valitettavasti koemme usein syyllistäviä asenteita, sillä diabetesta on totuttu pitämään elämäntapasairautena. Joskus kuitenkin sairastumme elämäntavoistamme huolimatta esimerkiksi vaikean elämäntilanteen seurauksena.”

Jopa terveellisesti elävä voi sairastua kakkostyypin diabetekseen, sillä stressillä on negatiivinen vaikutus rasva- ja sokeriaineenvaihduntaan. Kun henkinen jaksaminen on koetuksella, terveelliset elämäntavatkaan eivät aina ole arvojärjestyksen kärjessä.

Terveys ei ole yksilösuoritus

Nuutisen mukaan olisi tärkeää puhua yhteisön merkityksestä hoidon ja sairauden kohtaamisessa. Sairaus voi asettaa myös monenlaisia sosiaalisia rajoitteita ja yksinäisyyden kokemuskin saattaa sairastuttaa:

”Harva meistä on niin vahva, että jaksaa hoitaa kaiken yksin. Tarvitsemme tueksi paitsi kokemustietoa, myös tutkimustietoa. Omahoitoisessa sairaudessa sosiaalisen tuen tarve kasvaa. Terveys ei ole yksilösuoritus.”

Tutkimusten mukaan diabeetikoilla on suurempi sosiaalisen tuen tarve kuin verrokeilla. Ne diabeetikot, jotka ovat vailla yhteisön tukea, eivät vain hoida itseään tehottomammin, vaan myös voivat huonommin.

Sairastuneen elämänlaatu

Yksilön eheyden kokemusta määrittelee se, että koemme kuuluvamme yhteisöön ja koemme itsemme kykeneviksi suoriutumaan velvoitteistamme. Joskus sairastuminen voi asettaa sille rajoituksia.

Nuutinen korosti, että sairastuneenakin elämänlaatu voi olla hyvä ja sairauden kanssa pitäisi voida elää laadukasta elämää:

”Sairauden vaikutus elämänlaatuun on hyvin yksilöllinen. On asioita, joihin voimme itse vaikuttaa ja asioita, joihin emme – kuten elinympäristö ja geenit. Viisautta on erottaa nämä toisistaan.”

Kategoriat:
Avainsanat: