Viheralueilla vierailu on hyväksi sydämelle

Kaupungissa asuvan kannattaa vierailla viheralueilla säännöllisesti. Helsingissä toteutetussa kokeellisessa tutkimuksessa havaittiin, että jo lyhytkin vierailu viheralueella vaikuttaa edullisesti sydän- ja verenkiertoelimistöön.

Puhtaassa ilmassa ja rauhallisessa ympäristössä ulkoilu on erityisen tärkeää hyvinvoinnille, etenkin sydänsairaille ja muiden riskiryhmien edustajille. Ilmansaastepitoisuudet ja melutasot ovat kaupunkien keskustoissa korkeampia kuin viheralueilla. Myös nokipitoisuus on vilkkaasti liikennöidyillä alueilla jopa viisinkertainen viheralueisiin verrattuna, todetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotteessa.

Valitse työmatkareitti viisaasti

Kun kaupunkirakenteet tiivistyvät, viheralueilla on yhä merkittävämpi rooli terveyden vaalimisessa. Viheralueet ja muut luonnonympäristöt rentouttavat ja vähentävät meihin kohdistuvaa ilmansaaste- ja melualtistusta.

Vilkkaasti liikennöidyillä alueilla oleskelevat ihmiset altistuvat ilmansaasteille ja melulle, mikä lisää esimerkiksi hengityselin- ja sydänsairauksien määrää.

Siksi vaikkapa työmatkareitin valinnassa kannattaa suosia viheralueen halki kulkevaa reittiä. Tällöin altistus melulle ja ilmansaasteille on huomattavasti vähäisempi kuin kaupungin keskustassa.

THL:n, Tampereen yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyössä toteuttamaa tutkimusta käsittelevä artikkeli Acute effects of visits to urban green environments on cardiovascular physiology in women: A field experiment on julkaistu Environmental Research (159) 2017 -lehdessä.

 

Kategoriat: