Tavoitearvot ja mittaaminen

Suomalaisten kokonaiskolesterolin keskiarvo on korkea, noin 5,3 mmol/l, eli suurempi kuin suositeltava kokonaiskolesterolin tavoitearvo alle 5 mmol/l.

Kokonaiskolesteroliin lasketaan kaikki veressä kulkeva kolesteroli, niin HDL-kolesteroli kuin LDL-kolesterolikin. Veren rasva-arvojen mittauksessa määritetään myös kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin suhde sekä triglyseridimäärä. Suurentunut veren triglyseridiarvo voi lisätä valtimotautiin sairastumisen riskiä. Valtimotautiriskin kannalta tärkeimmät arvot ovat kuitenkin kokonaiskolesteroli- ja LDL-kolesteroli.

Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa omaan kolesteroliarvoonsa.

Veren kolesteroliarvot määritetään verikokein. Ennen verikoetta tulee olla syömättä vähintään 8, mutta mieluiten 12 tuntia. Diagnoosin varmistamiseksi verikoe tehdään yleensä kahdesti. Kohonnut kolesteroli ei oireile. Siksi kohonnut kolesteroli tulee usein yllätyksenä. Jos lähisukulaisellasi on kohonnut kolesteroli, kolesterolia voi olla hyvä seurata.

Riskiryhmät ja FINRISKI-laskuri

Kolesterolin tavoitearvot ovat erilaiset eri riskiryhmiin kuuluvilla ihmisillä. Riski voi olla kohonnut aiemmin diagnosoidun tai sairastetun sydän- tai verisuonitaudin perusteella.

Terveillä henkilöillä voidaan käyttää riskin arvioinnin tukena FINRISKI-laskuria. Kun tiedät kolesterolisi ja verenpaineesi, voit laskea sen avulla, onko sinulla kohonnut riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Testituloksesta on hyvä keskustella lääkärin kanssa.

Kolesterolin tavoitearvot määräytyvät seuraavasti eri riskiryhmiin kuuluvilla. Lääkehoitoa käytettäessä hoitotavoitteena on LDL-kolesterolin lasku.  Tavoitearvo määräytyy riskiarvion perusteella.

Riskiluokka ja kolesterolin tavoitearvo,
r
iskiarvion kriteerinä on vähintään yksi luetelluista riskitekijöistä:

Erityisen suuri riski

 • Todettu valtimosairaus
 • Diabetes ja lisäriskitekijä
 • Vaikea munuaisten vajaatoiminta (GFRe < 30 ml/min)
 • Terveet: FINRISKI ≥ 15 % 
  → LDL-kolesterolitavoite alle 1,4 (mmol/l) tai mahdollisimman lähellä sitä oleva pitoisuus

Suuri riski

 • Perinnöllinen kolesteroliaineenvaihdunnan häiriö (mm. FH-tauti)
 • Diabetes ilman lisätekijöitä
 • Keskivaikea munuaisten vajaatoiminta (GFRe 30–59 ml/min)
 • Terveet: FINRISKI 10–14,9 %
  → LDL-kolesterolitavoite alle 1,8 (mmol/l)

Kohtalainen riski

 • Terveet: FINRISKI < 9,9 %
  → LDL-kolesterolitavoite alle 2,6 (mmol/l)

Pieni riski

 • FINRISKI < 2 %
  → LDL-kolesterolitavoite alle 3,0 (mmol/l)
 • Tavoitteeseen pyritään ensisijaisesti elämäntapamuutoksin.