Kolesterolit ja triglyseridit

Kolesteroliarvojen tulee olla tasapainossa keskenään. Hyvän kolesterolin osuutta voit kohottaa korvaamalla kovia rasvoja kasvirasvoilla.

HDL-kolesteroli

HDL-kolesteroli (High Density Lipoprotein) eli hyvä kolesteroli kuljettaa kudoksista kolesterolia maksaan, jossa kolesterolista valmistetaan muun muassa ruoansulatukselle tärkeitä sappihappoja.

Mitä suurempi osuus HDL-kolesterolilla kokonaiskolesterolista on, sitä pienempi riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin.

HDL-kolesterolipitoisuuden tavoitearvo on miehillä yli 1 mmol/l ja naisilla yli 1,2 mmol/l. Yleensä tilanne on sitä parempi, mitä korkeampi HDL-kolesteroli on. Naisilla HDL-kolesterolipitoisuus on usein korkeampi kuin miehillä. HDL-kolesterolin määrään vaikuttaa positiivisesti kuntoliikunta. Tyydyttyneiden rasvojen korvaaminen tyydyttymättömillä vaikuttaa edullisesti HDL/LDL-tasapainoon vähentämällä ”pahan” kolesterolin määrää. HDL-pitoisuutta puolestaan pienentää mm. tupakointi.

LDL-kolesteroli

LDL-kolesteroli (Low Density Lipoprotein) on sydänterveyden kannalta ns. huonoa kolesterolia sen arvojen ylittäessä suositukset. Se kuljettaa kolesterolia maksasta kehon kudoksiin. Kolesterolin liika kertyminen kudoksiin voi ahtauttaa verisuonia tai jopa tukkia niitä. Huomaa, että sopivassa määrin myös LDL-kolesteroli on tarpeellinen elimistön hyvinvoinnille.

Kokonaiskolesterolista suurin osa on tavallisesti huonoa LDL-kolesterolia.

LDL-kolesterolin haitallisuuden vuoksi kohonneen kolesterolin hoidossa tähdätään eritoten LDL-kolesterolitason pienentämiseen. Yleisesti suositeltava LDL-kolesterolin tavoitearvo on alle 3 mmol/l.

Riskiryhmiin kuuluvilla hoidon tavoitteet määritellään kokonaisriskiarvion perusteella. Kohtalaisella riskillä se on alle 2,6 mmol/ l. Niillä, joilla riski on erityisen suuri, tavoitearvo on 1,4 mmol/l. Riskiryhmiin kuuluvat muun muassa diabeetikot ja henkilöt, joilla on todettu sydän- ja verisuonitauteja tai joilla on kohonnut riski sairastua niihin.

Kokonaiskolesteroli

Veren seerumin kokonaiskolesterolipitoisuudella tarkoitetaan kolesterolin yhteenlaskettua pitoisuutta seerumissa eli sekä "hyvää" (HDL) että "huonoa" (LDL) kolesterolia.

Suositeltava veren kokonaiskolesterolin pitoisuus on alle 5 mmol/l. Sitä suuremmat arvot voivat olla vaara sydämen terveydelle. Mikäli kokonaiskolesteroli ylittää 6,5 mmol/l, riski sepelvaltimotautiin kaksinkertaistuu.

Triglyseridit

Triglyserideillä tarkoitetaan veressä kiertäviä rasvoja, joita elimistön solut käyttävät muun muassa energianlähteenään. Triglyseridit ovat rasvoja, joita elimistö saa suoraan ravinnosta sekä valmistamalla niitä itse. Triglyseridiarvot nousevat eri ihmisillä vaihtelevasti ravinnosta saadun rasvan jälkeen. Siksi triglyseridit mitataan aina 12 h paaston jälkeen. Kohonnut veren triglyseridipitoisuus lisää sydän- ja verisuonitautien vaaraa.

Sydänsairauksien riskien minimoimiseksi triglyseridiarvot on syytä pitää kohtuullisina.

Kohonneen triglyseridiarvon syynä voi olla mm. runsas nopeiden hiilihydraattien (sokeri, vaaleat viljatuotteet) määrä ravinnossa, runsas alkoholin käyttö tai huonossa tasapainossa oleva diabetes. Ruokavaliolla voidaan vaikuttaa huomattavasti triglyseridipitoisuuteen. Perinnöllinen taipumus veren korkeaan triglyseridimäärään on yleistä.