Eteisvärinän tyypit

Keston ja uusiutumisen perusteella eteisvärinä voidaan jakaa eri alatyyppeihin.

Kohtauksittainen eteisvärinä
Kohtauksittainen eteisvärinä on lyhytkestoinen, yleensä vain minuutteja tai tunteja, mutta enintään viikon kestävä tila, jonka jälkeen sinusrytmi eli normaali sydämen syke palautuu itsestään. Kohtausten toistumistiheys vaihtelee suuresti.

Jatkuva eteisvärinä
Jatkuva eteisvärinä kestää tyypillisesti yli viikon ilman, että rytmi palautuu itsestään. Normaali sinusrytmi voidaan kuitenkin palauttaa sähköisellä tai lääkkeellisellä rytminsiirrolla.

Pitkään jatkunut eteisvärinä
Pitkään jatkunut eteisvärinä tarkoittaa tilaa, joka on jatkunut yli vuoden. Normaali rytmi voidaan yrittää palauttaa rytminsiirrolla.

Pysyvä eli krooninen eteisvärinä
Eteisvärinä luokitellaan krooniseksi eli pysyväksi, kun rytmihäiriö ei enää itsestään palaudu normaaliksi rytmiksi, eikä se ole käännettävissä sähköisellä rytminsiirrolla ja kohtaukset jatkuvat estolääkityksestä huolimatta.

Itsenäinen eteisvärinä
Itsenäisellä eteisvärinällä tarkoitetaan yleensä eteisvärinän ilmenemistä sellaisilla alle 60-vuotiailla henkilöillä, joilla ei ole muita sydänsairauksia tai –oireita. Englanninkielisessä kirjallisuudessa itsenäisestä eteisvärinästä käytetään termiä Lone Atrial Fibrillation (LAF).