Eteisvärinän oireet

Eteisvärinän oireet vaihtelevat potilaan liitännäissairauksien sekä kunnon ja vireystilan mukaan. Se voi aiheuttaa sydämen tykyttelyä, epämiellyttävän muljahduksen tunteen rinnassa, huimausta, väsymystä, hengenahdistusta, huonoa oloa tai yleistä suorituskyvyn laskua. Eteisvärinä saattaa olla myös täysin oireeton.

Eteisvärinä todetaan usein sattumalta esimerkiksi lääkärintarkastuksessa. Diagnoosi tulee varmistaa aina sydänsähkökäyrällä eli EKG:llä eli elektrokardiogrammilla.

Tavallisimpia eteisvärinän oireita ovat:
  • sydämentykytys (palpitaatio)
  • rintakipu
  • väsymys ja suorituskyvyn heikkeneminen
  • hengenahdistus
  • huimaus
  • runsasvirtsaisuus (polyuria)

Sydämen rytmihäiriön ilmaantuessa on syytä hakeutua lääkäriin. Hoitoon pitää lähteä heti, jos rytmihäiriöön liittyy rintakipua, pyörrytystä tai muita oireita. 

Joskus eteisvärinän ensimmäinen oire saattaa olla jopa aivohalvaus. Oireetonta eteisvärinää on vaikea havaita ja se huomataankin usein vasta ensimmäisen aivohalvauksen yhteydessä. Oireeton eteisvärinä voidaan kuitenkin havaita yleensä pulssia tunnustelemalla ja sen takia omatoiminen sykkeen tunnustelu on tehokas keino aivohalvausten ehkäisyssä.

Eteisvärinä saattaa olla myös oireeton. Siksi se havaitaan usein sattumalta. Oireetontakin eteisvärinää tulee hoitaa aivohalvausriskin pienentämiseksi.

Tunnustelusta kannattaa tehdä tapa ja merkitä se vaikka päivittäin kalenteriin. Jos pulssi on epäsäännöllinen, tiheä tai hidastuu alle 50 lyöntiin minuutissa, kannattaa ottaa yhteyttä lääkäriin. Myös oireetonta eteisvärinää tulee hoitaa.
Pulssin tunnustelusta voit lukea lisää kappaleesta Omahoito.