Eteisvärinän haitat

Pahimmillaan eteisvärinä voi johtaa aivohalvaukseen. Sydämen eteiseen voi muodostua verihyytymiä, jotka aivoihin kulkeutuessaan aiheuttavat valtimotukoksen ja vaikean aivohalvauksen. Eteisvärinästä johtuvan aivohalvauksen riskiä lisäävät aiempi aivoverenkiertohäiriö, diabetes, kohonnut verenpaine, sydämen vajaatoiminta ja korkea ikä.

Eteisvärinä kasvattaa oleellisesti aivoinfarktin riskiä. Aivovaltimoihin verenkierron mukana kulkeutuva hyytymä voi tukkia yhden tai useamman valtimon. Silloin kyseinen aivojen osa jää ilman verenkiertoa ja vaurioituu. Jopa 15—20 % aivohalvauksista johtuu eteisvärinästä. Osa aivoveritulpista eli aivoembolioista voi oireilla dementiana ja kognitiivisten toimintojen heikkenemisenä.

Verihyytymä voi kulkeutua myös käteen tai jalkaan. Muualta kulkeutunutta verisuonitukosta kutsutaan emboliaksi. Eteisvärinä on merkittävin sydänperäiselle embolialle altistava tekijä.

Eteisvärinä voi vaikuttaa hyvin monimuotoisesti sekä henkiseen että fyysiseen jaksamiseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FINRISKI-laskurilla voit laskea, onko sinulla kohonnut riski sairastua sydäninfarktiin, sepelvaltimotautiin tai aivohalvaukseen.

Eteisvärinä laskee usein elämänlaatua, sillä suorituskyky ja jaksaminen heikentyvät. Toisaalta diagnoosi ja hoidon aloitus voivat auttaa ymmärtämään ja tunnistamaan oireita ja siten vaikuttaa omaan jaksamiseen. Yksi mahdollisista haitoista on sydänlihaksen väsyminen eli takykardiamyopatia. Pitkään hoitamattomana ollut nopea syke voi heikentää sydämen toimintaa ja johtaa sydämen vajaatoimintaan.