Eteisvärinä on yleistä

Eteisvärinä eli flimmeri on yleisin krooninen rytmihäiriö. Suomessa eteisvärinää sairastaa noin 100 000 henkeä ja luvun arvellaan yhä kasvavan väestön ikääntymisen vuoksi. Sitä esiintyy erityisesti sydämen vajaatoimintaa sairastavilla.

Eteisvärinä on harvinainen alle 60-vuotiailla, mutta sitä vanhemmilla se yleistyy iän myötä. Jopa joka kymmenennellä yli 75-vuotiaalla on eteisvärinä. Eteisvärinän yleisyys kasvaa väestön ikääntymisen ja muiden altistavien sairauksien, kuten verenpaineen, sydämen vajaatoiminnan, sydämen läppävikojen ja sepelvaltimotaudin myötä.

Eteisvärinä yleistyy 60 ikävuoden jälkeen.

Ellei eteisvärinää ryhdytä tehokkaasti ennaltaehkäisemään, sitä sairastavien määrä saattaa kasvaa jopa 2—4-kertaiseksi vuoteen 2050 mennessä. Eteisvärinän ennaltaehkäisyllä voidaan estää jopa tuhansia aivoinfarkteja, sillä eteisvärinä on merkittävin aivoinfarktille altistava tekijä.
Pulssin tunnustelusta voit lukea lisää kappaleesta Omahoito.