Mitä sydämen eteisvärinä on

Eteisvärinä eli flimmeri on yleisin krooninen rytmihäiriö. Suomessa arvellaan eteisvärinää sairastavia olevan noin 100 000 henkeä. Luvun oletetaan yhä kasvavan väestön ikääntymisen vuoksi.

Eteisvärinää tulisi hoitaa ja ennaltaehkäistä mahdollisimman tehokkaasti. Tehokas ja ajoissa aloitettu hoito voi kohentaa oleellisesti elämänlaatua. Hoitamattomana eteisvärinä voi pahimmillaan aiheuttaa aivohalvauksen. Myös rytmihäiriöt vaikuttavat huomattavasti jaksamiseen ja elämänlaatuun. Oireetontakin eteisvärinää tulee hoitaa, sillä siihenkin liittyy aivohalvausriski.

Oireisiin kannattaa suhtautua vakavasti, eikä ajatella niitä vain esimerkiksi stressistä johtuvina. Hoitoon ja tutkimuksiin kannattaa hakeutua ajoissa.

Eteisvärinä vaikuttaa sykkeeseen

Eteisvärinässä sydän sykkii epäsäännöllisesti ja usein liian tiheästi. Normaalin rytmin (sinusrytmin) sijaan sydämen eteisissä kulkee tiheitä, epäsäännöllisiä sähköimpulsseja. Tämä johtaa eteisten epäsäännölliseen ja satunnaiseen supistumiseen. Sydämen syke on epäsäännöllinen, koska eteisistä johtuu kammioihin impulsseja sattumanvaraisesti. Eteiset ikään kuin värisevät.

Eteisvärinässä sydän sykkii epäsäännöllisesti. Epäsäännöllisen sykkeen voi havaita pulssiaan tunnustelemalla.

Eteisvärinää voidaan hoitaa helpottamalla rytmihäiriön aiheuttamia oireita. Tärkeää hoidossa on myös verenohennuslääkitys. Se määrätään useimmiten myös oireetonta eteisvärinää sairastavalle.

Ilman verenohennuslääkettä sydämen eteiseen voi muodostua verihyytymä, joka voi verenkierron mukana kulkeutua aivoverisuonistoon ja aiheuttaa aivoinfarktin.