Diabeettinen retinopatia

Diabeettinen retinopatia tarkoittaa diabeteksen aiheuttamaa silmän verkkokalvon sairautta.

Lievä silmän verkkokalvomuutos on kaikkein yleisin diabeteksen elinmuutoksista. Sitä esiintyy noin 90 %:lla diabeetikoista, joiden diabetes on kestänyt vähintään 20 vuotta. Tyypin 2 diabeteksessa lieviä silmänpohjamuutoksia voi esiintyä jo sairauden havaitsemisvaiheessa. Verkkokalvomuutokset näkyvät silmänpohjan tähystyksessä tai silmänpohjavalokuvassa. Silmänpohjakuvaus 1–3 vuoden välein on osa diabeetikon hoidon seurantaa.

Retinopatian ehkäisyssä olennaista on hyvä sokeritasapaino.

Lieviä muutoksia kutsutaan taustaretinopatiaksi. Tällöin verkkokalvolla esiintyy muun muassa pieniä hiussuonten pullistumia ja pistemäisiä verenvuotoja, jotka eivät vielä vaikuta näköön. Jos sokeritasapaino ei parane, ajan myötä voi kehittyä vaikeampiakin muutoksia. Verkkokalvon tarkan näkemisen alueelle voi kehittyä toinen retinopatian muoto, makulopatia, joka huonontaa tarkkuus- ja värinäköä. Proliferatiivinen retinopatia on kolmas retinopatian muoto. Tämän seurauksena syntyvät verenvuodot silmän lasiaisessa voivat johtaa näön menetykseen.