Diabeettinen neuropatia

Diabeettinen neuropatia tarkoittaa diabeteksen aiheuttamia ääreishermoston häiriöitä. Diabetes voi aiheuttaa muutoksia sekä autonomisen (tahdosta riippumattoman) että somaattisen (tahdosta riippuvan) hermoston toiminnassa.

Autonominen neuropatia voi aiheuttaa muutoksia esimerkiksi sydämen sykkeessä, verisuonten toiminnassa, suoliston tai virtsarakon toiminnassa. Autonominen neuropatia voi olla myös osasyy impotenssiin eli erektiohäiriöön. Somaattinen neuropatia puolestaan voi aiheuttaa pistelyä, puutumista, särkyä tai tuntohäiriöitä jaloissa.

Diabeettiseen neuropatiaan liittyvät vahvasti erilaiset jalkaongelmat.

Neuropatiaa sairastavalla jalkojen tuntoaisti on heikentynyt. Pahimmillaan tauti johtaa alaraajan amputaatioon. Lisäksi jalkoihin tulee herkästi virheasentoja, jotka aiheuttavat kovettumia. Neuropatialle yleiset jalkahaavat ja tulehdukset ilmaantuvat usein juuri kovettumiin. Näitä ongelmia on mahdollista välttää huolehtimalla jalkojen ihon hyvinvoinnista ja käyttämällä mukavia jalkineita, jotka eivät hankaa. Diabeteshoitajan tulee säännöllisesti tarkistaa jalkojen kunto ja ohjata tarvittaessa asianmukaiselle jalkahoitajalle. Hyvä diabeteksen hoito eli sokeritasapainon saavuttaminen nopeuttaa jo syntyneiden vammojen paranemista.