Alkoholi ja tupakka

Sekä alkoholi että tupakka kohottavat aivoverenkiertohäiriöiden riskiä moninkertaiseksi etenkin yhdistettynä perussairauksiin. Siksi niiden käyttö olisi syytä lopettaa viimeistään sairastetun aivoverenkiertohäiriön jälkeen.

Tupakka

Tupakointi kaksinkertaistaa aivoinfarktin riskin. Noin joka viides aivoinfarkti johtuu tupakoinnista. Tupakointi lisää riskiä suoraan suhteessa poltettujen savukkeiden määrään. Tupakointi olisi syytä lopettaa viimeistään sairastumisen jälkeen.

Osan tupakoinnin lopettamisen hyödyistä voi kokea heti, osan vasta pidemmän ajan kuluessa. Lopettamisen jälkeen valtimotautien riski laskee muutamassa vuodessa tupakoimattomien tasolle.

Tupakointi supistaa verisuonia, aiheuttaa verisuonten ennenaikaista kalkkeutumista ja vaikuttaa haitallisesti veren rasva-arvoihin. Tupakka kohottaa verenpainetta hetkellisesti, mutta moninkertaistaa kohonneen verenpaineen haittavaikutukset.

Alkoholi

Alkoholinkäyttö, varsinkin humalahakuinen juominen, kohottaa aivoverenkiertohäiriöiden riskiä huomattavasti. Keski-ikäisillä jo kaksi päivittäistä alkoholiannosta lisää aivoverenkiertohäiriön todennäköisyyttä. Siksi alkoholinkäytön vähentäminen tai lopettaminen on aina suositeltavaa. Etenkin sairastetun aivoverenkiertohäiriön jälkeen alkoholia tulisi käyttää korkeintaan kohtuudella. Alkoholi ei myöskään välttämättä sovi yhteen lääkärin määräämän lääkityksen kanssa.

Kohtuus alkoholinkäytössä on tärkeää sekä fyysisen että henkisen hyvinvoinnin kannalta. Sairastumisen jälkeen alkoholi saattaa vaikuttaa entistä voimakkaammin ja aiheuttaa myös vaaratilanteita, jos esimerkiksi tasapaino on heikentynyt. Kaatumisesta voi seurata vammoja, jotka hidastavat kuntoutumista. Alkoholi voi myös pahentaa elimistössä ja aivoissa jo aiheutuneita vaurioita.

Kategoriat: