Aivoverenkiertohäiriöt ovat yleisiä

Aivoverenkierron häiriöihin sairastuu vuodessa noin 25 000 suomalaista eli jopa 68 henkeä päivittäin. Väestön ikääntyessä sairauden ennustetaan lisääntyvän.

Suomessa on noin 100 000 aivoverenkiertohäiriön sairastanutta. Aivoinfarktin saa vuosittain noin 16 000  suomalaista ja aivoverenvuodon noin 4 500 suomalaista. Ohimenevän aivoverenkiertohäiriön eli TIA:n saa vuosittain noin 6 500 henkilöä.

Joka viides aivoinfarktiin sairastunut on työikäinen ja aivoverenvuotopotilaista tätäkin useampi. Joka kymmenes on alle 50-vuotias. Ensimmäiseen aivoinfarktiin sairastuneiden keski-ikä oli noin 72,7 vuotta vuoden 2010 tilastoissa. Hieman yli puolet sairastuneista on miehiä.

Aivoverenkiertohäiriön ennuste on hyvin yksilöllinen.

Sairastetun aivoverenkiertohäiriön jälkeen potilaalla on merkittävä riski sairastua siihen uudelleen, ellei riskitekijöitä hoideta kunnolla. Hyvällä riskitekijöiden hoidolla jopa 80 % uusiutumisista voidaan estää.

Toistuvat aivoverenkiertohäiriöt lisäävät pysyvien halvausoireiden ohella myös dementian riskiä. AVH:n ennuste on parantunut huomattavasti, mutta se aiheuttaa edelleen enemmän vaikeaa pysyvää haittaa kuin mikään muu sairaus.

Vähintään puolet potilaista toipuu omatoimisiksi ensimmäisten kuukausien kuluessa aivoverenkiertohäiriöstä. Huomattava osa potilaista tarvitsee viikkoja tai kuukausia kestävää vaativaa kuntoutusta. Siitä huolimatta noin 15 % potilaista tarvitsee pysyvää laitoshoitoa.

Aivoinfarktiin sairastuneiden määrä on pienentynyt Suomessa 2000-luvulla, mutta kasvanut alle 50-vuotiaiden keskuudessa. Aivoverenkierron häiriöt ovat silti edelleen kolmanneksi yleisin kuolinsyy maassamme.

Aivoverenkiertohäiriöt nuorilla

Sairastuneista noin joka viides on työikäinen. Nuorilla aivoverenkiertohäiriö vaikuttaa usein perhe- ja työelämään iäkkäitä sairastuneita enemmän. Toisaalta nuoret sairastuneet usein toipuvat paremmin.

Nuorten AVH:n sairastaneiden suhteellinen osuus on kasvussa. Taustalla on riskitekijöiden, kuten diabeteksen, ylipainon ja verenpainetaudin yleistyminen.

Nuorilla sairastuneilla sairastumisen syy jää usein tuntemattomaksi, sillä aiheuttajat ja riskitekijät ovat osin erilaisia kuin yli 50-vuotiailla. Aivoverenkiertohäiriön syyn selvittäminen on tärkeää, jotta potilasta voidaan hoitaa mahdollisimman hyvin ja estää aivoverenkiertohäiriön uusiutuminen. Perusteellisista tutkimuksista huolimatta alle 50-vuotiailla aivoverenkiertohäiriön syy jää avoimeksi jopa 40 %:lla sairastuneista.

Kategoriat: