Mitä aivoverenkierron häiriöt ovat?

Aivoverenkierron häiriöt ovat erittäin yleisiä. Jopa 25 000 suomalaista sairastaa vuosittain jonkin niistä. Sairastuneelle ne voivat aiheuttaa hyvin monimuotoisia fyysisiä ja psyykkisiä oireita.

Aivoverenkiertohäiriö eli AVH on yhteisnimitys aivoverisuonten tai aivoverenkierron sairauksille. Niissä aivojen verenkierto häiriytyy esimerkiksi verisuonitukoksen tai verenvuodon takia.

Aivoverenkiertohäiriö voi aiheuttaa joko väliaikaista tai pysyvää haittaa sairastuneelle. Sairauden seuraukset ovat hyvin yksilöllisiä ja vaihtelevat vaurion sijainnista ja laajuudesta riippuen.

Yleisin ja tunnetuin aivoverenkiertohäiriöistä on aivoinfarkti. Aivoverenkiertohäiriöistä aivoinfarkti ja aivoverenvuoto aiheuttavat aivoihin pysyviä vaurioita. TIA (transient ischemic attack) on puolestaan ohimenevä, vielä korjaantuva, aivoverenkierron häiriö.

Sairaus voi aiheuttaa hyvin monimuotoisia oireita.

Tyypillisiä ensioireita ovat suupielen roikkuminen, raajan halvausoireet tai tunnottomuus sekä puhehäiriöt. Kun oireita ilmenee, on hakeuduttava välittömästi hoitoon.

Aivot säätelevät ihmisen toimintaa, joten aivoverenkiertohäiriön aiheuttamat kudosvauriot vaikuttavat hyvin monin tavoin sairastuneen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Seurauksena voi olla pysyviä tai väliaikaisia halvausoireita, tuntohäiriöitä, kielellisten kykyjen puutoksia ja vaikeuksia henkisessä ja fyysisessä suoriutumisessa. Seuraukset ovat aina yksilöllisiä ja riippuvat vaurioituneen alueen koosta ja sijainnista.

Kategoriat: