Läheiset ja tuki

Oma tai läheisen sairastuminen voi aiheuttaa erilaisia haasteita jaksamiselle ja hyvinvoinnille. Tällöin perheen ja ystävien tuki sekä läheiset ihmissuhteet ovat tärkeitä.

Sairastunut saattaa kokea monenlaisia haasteita sekä arjen toimissa että sosiaalisissa tilanteissa. Esimerkiksi siivousapu tai keskusteluseura voi auttaa sairastunutta arkeen palaamisessa.

Sairastuneella voi esiintyä aloitekyvyttömyyttä, eikä hän jaksa hoitaa sosiaalisia suhteita. Olisi tärkeää, että läheiset jaksaisivat pitää yhteyttä sairastumisen jälkeenkin. Myös yhdistystoimintaan tai ryhmämuotoiseen kuntoutukseen osallistuminen voi tuoda kaivattuja kontakteja arkeen.

Läheiset ihmissuhteet tukevat kuntoutumista.

Sairastunut voi käydä läpi kaikenlaisia tunteita menetyksen, surun ja elämänmuutoksen hyväksymisestä syvään alakuloon. Tunnekokemukset saattavat sairauden seurauksena joko voimistua tai latistua. Sairastunut voi olla hyvin itkuherkkä, vaikka ei olisikaan masentunut. Tämä voi asettaa omia haasteitaan pari- ja ystävyyssuhteille.

Ajatukset ja tunteet ovat osa persoonallisuuttamme, joten sairastunut henkilö voi kokea raskaastikin sen, ettei pysty ilmaisemaan itseään kuten ennen.  Sairastumista voi olla tarpeen käydä läpi toisen saman kokeneen kanssa. Esimerkiksi Aivoliitossa on tarjolla erilaisia keskustelu- ja vertaistukiryhmiä, joihin voi hakeutua.

Parisuhde saattaa muuttaa muotoaan läheisen sairastuttua. Rakkaus ja läheisyys eivät ehkä tunnu niin luontevilta, mikäli omassa kehonkuvassa ja toiminnoissa on tapahtunut muutoksia. Kokemus omasta mieheydestä tai naiseudesta voi muuttua oleellisestikin. Rakkaus, läheisyys ja myönteiset ihmissuhteet ovat aina avuksi toipumisessa.

Parisuhteeseen vaikuttavat myös halukkuus ja kyvykkyys keskustella avoimesti näistä asioista ja sairauden mukanaan tuomista rajoitteista. Voi olla, että myös puoliso tarvitsee tukea sairauden kohtaamisessa.

Sairastuminen voi aiheuttaa masennusta myös läheisille, koska elämä saattaa muuttaa suuntaa oleellisesti. Esimerkiksi puolison mahdollinen työkyvyttömyys voi vaikuttaa myös toimeentuloon.

Menetyksiä ja elämänmuutoksia käsitellään esimerkiksi sopeutumisvalmennuskursseilla, joita järjestetään myös perheille ja läheisille. Aivoliitto välittää vertaistukihenkilöitä aivoverenkiertohäiriön sairastaneille ja heidän läheisille.

Kategoriat: