Omahoito ja jaksaminen

Potilaan omahoitoon liittyy sekä kuntoutussuunnitelman noudattaminen että omatoimisuuden tukeminen ja kasvattaminen. Toisaalta aivoverenkiertohäiriön riskitekijöiden välttäminen ja hoitaminen on tärkeää.

Aivoverenkierronhäiriötä ei voi akuuttivaiheessa hoitaa itsenäisesti, vaan on hakeuduttava välittömästi päivystyshoitoon. Omahoidon rooli korostuu kuntoutuksessa ja toipumisessa.

Aivoverenkierronhäiriötä seuraa usein elämänmuutos, joka vaikuttaa monimuotoisesti sairastuneen arkeen. Sillä voi olla vakavia ja pitkäaikaisia seurauksia. Kuntoutukseen sitoutuminen ja lääkehoidon noudattaminen ovat kiinteä osa omahoitoa. Kuntoutuksen lisäksi sairastuneen oma aktiivisuus korostuu. Lähes minkä tahansa toiminnon aktiivinen harjoittaminen edistää toipumista eli omalla motivaatiolla voi saada paljon aikaan.

Kuntoutuminen vaatii aikaa ja sitoutumista.

Kuntoutuminen on pitkä prosessi. Osa toipuu lähes ennalleen, osalle jää pysyvää tai pitkäaikaista haittaa, joka vaatii kuntoutusta. Aktiivisuus harjoittelussa tukee sekä kuntoutumista että mielialaa. Toimintakyvyn palautuminen ja esimerkiksi mahdollisuus palata työhön vaikuttavat myönteisesti sairastuneen vointiin.

Omahoitoon kuuluu aina terveellisten elämäntapojen noudattaminen ja mahdollisten riskitekijöiden ennaltaehkäisy ja taustasairauksien hoito. Mahdollisiin riskitekijöihin kuten ylipainoon, tupakointiin ja alkoholinkäyttöön kannattaa puuttua ajoissa.

Kategoriat: