Hoito

Aivoverenkiertohäiriö vaatii aina kiireellistä hoitoa. Mitä nopeammin hoito aloitetaan, sitä enemmän siitä on apua. Akuuttihoidon jälkeen sairastuneen kuntoutus jatkuu vielä pitkään.

Aivoverenkiertohäiriö vaatii välitöntä hoitoa, joten on tärkeää soittaa viipymättä hätänumeroon 112. Oireet kehittyvät minuuteissa tai tunneissa, ja mitä pikemmin hoito aloitetaan, sitä paremmat mahdollisuudet on estää pysyvä vammautuminen. Jo ensimmäisinä tunteina aivokudoksessa voi syntyä peruuttamattomia vaurioita.

Jos oireiden alkamisesta on kulunut alle 4,5 tuntia, joissakin tilanteissa jopa alle 9 tuntia, verisuonitukos voidaan avata liuotushoidolla. Joskus tarvitaan lisäksi suonensisäinen tai neurokirurginen toimenpide.

Hoitoon tulee hakeutua aina, vaikka oireet häviäisivätkin.

Hyvä akuuttihoito on ratkaisevaa paranemisen kannalta. Liuotushoito ei sovi kaikille potilaille, mutta hoito AVH-yksikössä parantaa kaikkien potilaiden hoitotulosta. Myös ne sairastuneet, joille liuotushoito ei sovi, hyötyvät mahdollisimman nopeasta hoitoon hakeutumisesta. Näin sairaudesta toipuminen helpottuu huomattavasti.
AVH-yksikkö on aivoverenkiertohäiriöiden hoitoon ja varhaiskuntoutukseen erikoistunut osasto, jossa työskentelee moniammatillinen tiimi.

Aivoverenkiertohäiriöpotilaat hoidetaan akuuttivaiheessa AVH-yksikössä, jos sellainen on sairaalassa. Akuuttihoidon jälkeen sairastuneen tilaa seurataan ja toipumisen myötä alkaa kuntoutus.

Tärkeimmät hoitotulokseen vaikuttavat tekijät

  • Viiveetön hoidon aloitus neurologisessa AVH-yksikössä
  • Ohimenevän aivoverenkiertohäiriön eli TIA:n diagnosointi ja jatkohoito
  • Liuotushoito ja valtimonsisäinen hoito siihen soveltuville potilaille
  • Kuntoutustarpeen arviointi kaikille sairastuneille
  • Kuntoutus moniammatillisessa yksikössä

Kategoriat: