Diagnosointi

Diagnosointi tehdään välittömästi hoitoyksikössä ja hoito aloitetaan heti diagnoosin jälkeen. Hoito tehdään yleensä lähimmän sairaalan päivystävässä AVH-yksikössä.

Aivoverenkiertohäiriö alkaa usein yllättäen. Oireet kehittyvät muutamissa minuuteissa tai tunneissa. Oireiden selvittely aloitetaan jo hätäkeskukseen soitettaessa.

Varhainen diagnostiikka tärkeää

Välittömästi potilaan saapuessa hoitoon, selvitetään, onko kyseessä aivoverenkierron häiriö. Kuvantamistutkimuksella voidaan erottaa, onko kyseessä aivoinfarkti vai aivoverenvuoto. Sairauden syntysyyn selvittely aloitetaan yhtä aikaa akuuttivaiheen diagnostiikan kanssa.

Tämän jälkeen todetaan nopeasti, soveltuuko potilas liuotushoitoon tai mekaaniseen tukoksen poistoon. Nopea diagnostiikka on välttämätöntä oikean hoitomuodon valitsemiseksi.

Aivoinfarkti, TIA vai aivoverenvuoto?

Sairastuneen itsensä tai saattajan antamien esitietojen, lääkärin tutkimuksen, verikokeiden, EKG:n ja kuvantamistutkimuksen perusteella saadaan selville, onko kyseessä aivoinfarkti, ohimenevä aivoverenkierronhäiriö TIA vai aivoverenvuoto.

Pään tietokonetomografia on tärkein yksittäinen kuvantamistutkimus. Pään magneettikuvaus osoittaa tarkemmin iskeemiset muutokset aivojen kudoksissa senkin jälkeen, kun oireet ovat jo väistyneet.

EEG:tä eli aivosähkökäyrää tarvitaan harvoin, kun pyritään vahvistamaan oikea diagnoosi ja oirekuva muistuttaa esimerkiksi epileptistä kohtausta.

Lisäksi otetaan laajasti verikokeita, virtsanäyte ja sydänfilmi sekä tehdään kaulasuonten kaikututkimus, TT-angiografia tai magneettiangiografia.

Kategoriat: