Vastuullisuus lääkevalmisteiden elinkaaren eri vaiheissa

Kestävä kehitys tarkoittaa Orionille sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristötekijöiden tasapainoista huomiointia, ja se on erottamaton osa yhteisiä arvojamme. Huomioimme nämä seikat lääkevalmisteen koko elinkaaren ajan tutkimus- ja kehitysvaiheesta valmistukseen, kliiniseen käyttöön ja käyttöiän lopun saavuttaneen lääkevalmisteen hävitykseen asti.

Tutkimus ja kehitys

Tutkimus- ja kehitystyössämme, sitoumuksemme rakentaa hyvinvointia, tarkoittaa, että kehitämme tehokkaita ja turvallisia lääkkeitä tähän mennessä vastaamattomiin hoitotarpeisiin innovaation keinoin ja korkeimpia laatustandardeja noudattaen. Orion on sitoutunut noudattamaan korkeimpia lääketutkimusta ja -kehitystä koskevia eettisiä standardeja.

Suoritamme kaikille uusille valmisteille ympäristö-, terveys-, ja turvallisuusriskiarvioinnin ennen valmistuksen aloittamista.

Kemikaalien ja raaka-aineiden valmistus ja hankinta

Toimittajien täytyy noudattaa hyvien käytäntöjen (Good Practices, GxP) vaatimuksia, minkä lisäksi Orion odottaa toimittajien osoittavan sitoutumisensa kestävään kehitykseen ja eettisiin käytäntöihin toimittajien menettelyohjeiden (Supplier Code of Conduct) mukaisesti. Hankimme materiaaleja vain toimittajilta, joiden pätevyyden olemme vahvistaneet. Suoritamme hyvien käytäntöjen auditointeja, jotka kohdistuvat näiden käytäntöjen kannalta olennaisten liikekumppanien ja toimittajien toimintaan. Ennen raaka-aineiden hyväksymistä tuotantoon otamme niistä aina näytteitä, jotka analysoidaan.

Johdamme ja seuraamme myös sitä, miten toimittajat noudattavat ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuus (EHS) vaatimuksiamme ja eettisiä periaatteitamme. Vuonna 2017 riskeihin perustuvan EHS-ohjelman puitteissa tehtiin 30 paikan päällä suoritettua EHS-auditointia.

Tuotteiden valmistus / omat tehtaat

Olemme tunnistaneet Orion-konsertin merkittävimmät ympäristötekijät ja parannamme jatkuvasti toimintaamme niiden suhteen. Olemme mm. keskittyneet erityisesti jätevesien käsittelyn jatkuvaan parantamiseen sekä työterveyden ja työturvallisuuden kehittämiseen omissa tehtaissamme. Olemme myös sitoutuneet energiansäästötavoitteisiimme vuodelle 2025: 7,5 % vuoden 2016 energiankulutuksesta. Tämä tarkoittaa, että säästämme hieman yli 12 GWh. 31 % energiansäästötavoitteestamme saavutettiin vuonna 2017.

Tuotteemme valmistetaan hyväksyttyjä tuotantolaitteita käyttäen valvotussa tuotantoympäristössä, jossa hyödynnetään validoituja tuotanto- ja laadunvalvontamenetelmiä. Näin varmistetaan, että jokainen erä täyttää ennalta määritellyt laatuvaatimukset. Kaikkien valmistus- ja laadunvalvontatoimien tietojen eheys tarkastetaan yksityiskohtaisesti, ennen kuin erä lasketaan markkinoille. Ryhdymme välittömästi toimiin, jos tuotteiden laadussa havaitaan mitään puutteita.

Pakkaus

Pyrimme minimoimaan jätteen määrän pakkausten suunnittelulla sekä säilyvyysajan, pakkauskokojen ja materiaalivirran optimoinnilla. Erityisesti säilyvyysajan takaaminen on tärkeää, jotta valmistuksessa, pakkauksessa ja kuljetuksessa tarvittavat resurssit eivät mene hukkaan.

Turvallisuus on tärkeää myös pakkauksissa. Pakkauksilla on tärkeä tehtävä tuotteidemme suojaamisessa. Jatkamme turvallisuuden ja tuotteiden jäljitettävyyden parantamista ottamalla käyttöön uusia turvatoimia, peukaloinnin paljastavia ominaisuuksia ja sarjoituksen.

Kuljetus ja jakelu

Logistiikassa käytämme erikoistuneita palveluntarjoajia, jotka vastaavat tiukkoja laatu- ja luotettavuusvaatimuksiamme. Yhteistyökumppanimme soveltavat menetelmiä, joilla he vähentävät omia ympäristövaikutuksiaan.

Lääkkeiden käyttö

Huolehdimme turvallisuusseurannasta jatkuvasti, keräämme palautetta asiakkailta ja suoritamme hyöty-riskiarviointeja valmisteen koko elinkaaren ajan.

Annamme terveydenhuollon ammattilaisille myös selkeitä tietoja lääkevalmisteidemme tarkoituksenmukaisesta käytöstä.

Kierrättäminen ja tuotteen loppukäsittely

Varmistamme, että oman toimintamme seurauksena syntyneet jätemateriaalit käsitellään asiaankuuluvasti.

Käyttämättömät lääkkeet on palautettava apteekkeihin asianmukaista hävittämistä varten, ja pakkausmateriaalit tulisi viedä keräyspisteisiin kierrätystä varten.