Toimemme mikrobilääkeresistenssiä vastaan

Antibiootit pelastavat henkiä ja ovat tärkeä osa bakteeri-infektioiden hoitoa. Valitettavasti antibiootteja usein väärinkäytetään tai käytetään liikaa sekä ihmisten että eläinten hoidossa. Antibioottien epäasianmukainen käyttö johtaa mikrobilääkeresistenssin kehittymiseen. Sen seurauksena antibiooteista tulee tehottomia ja aiemmin hoidettavissa olleiden infektioiden hoito vaikeutuu. WHO (World Health Organisation) laskee mikrobilääkeresistenssin nykyään suurimpien maailmanlaajuisten kansan terveyttä uhkaavien tekijöiden joukkoon.

Antibiootteja määrätään potilaille usein liikaa etenkin perusterveydenhuollossa, jossa yli puolta kaikista akuuttia hengitystietulehdusta sairastavista potilaista hoidetaan antibiooteilla. Useimmat akuutit hengitystietulehdukset ovat virusten aiheuttamia, eikä niiden hoitoon tarvita antibiootteja. Antibiootteja on annettava vain tapauksissa, joissa epäillään bakteeri-infektiota.

Tarpeettomien antibioottimääräysten välttäminen perusterveydenhuollossa on tärkeää bakteerien antibioottiresistenssin vähentämisen kannalta. Nopea diagnostiikka, erityisesti hoitopaikassa, voi edistää antibioottien optimaalista käyttöä. Hiljattain myyty Orion Diagnostica on Orion konserniin kuuluessaan kehittänyt diagnostiset testit, QuikRead go CRP ja QuicRead go Strep A. Ne auttavat lääkäreitä tunnistamaan potilaat, jotka tarvitsevat antibioottihoitoa. Vuonna 2017 Orion Diagnostica julkaisi uuden verkkosivuston osoitteessa www.tackleamr.com. Uuden sivuston tarkoitus on kasvattaa ihmisten tietoisuutta antibioottiresistenssistä ja antibioottien tarkoituksenmukaisen määräämisen ja käytön tärkeydestä.

Diagnostisten tuotteiden lisäksi Orion tunnetaan Pohjoismaissa myös eläinlääkkeistä. Siipikarjalle suunnattuun Orionin tuotevalikoimaan kuuluu Broilact®, ainutlaatuinen kompetitiiviseen poissulkuun (Competitive Exclusion, CE) tarkoitettu valmiste. Se sisältää pitkälle kehitetyn valikoiman bakteereja, jotka luovat ja kehittävät täysikasvuiselle tyypillisen mikrobiflooran kanojen, kalkkunoiden, hanhien, fasaanien, viiriäisten ja peltopyiden suolistoon. Yleisen tietoisuuden lisääntyminen ja antibioottien käyttörajoitukset siipikarjalle ovat kasvattaneet kiinnostusta tätä markkinoilla olevaa CE-valmistetta kohtaan.

Antibioottien valmistuksen pistepäästöjen vähentäminen ja riskienhallinta on myös tärkeää. Vähennämme omien laitostemme vesistöille aiheuttamaa ympäristörasitusta minimoimalla jätevesiemme lääkejäämäpäästöjen määrän. Asetimme itsellemme kunnianhimoisia tavoitteita muutama vuosi sitten. Vuonna 2017 viimeistelimme projektin jätevesiemme käsittelyn parantamiseksi. Projektin ansiosta suurin osa tuotannon ja laitepesun tuottamista jätevesistä, joissa on vaikuttavien lääkeaineiden jäämiä, kerätään tuotantolaitoksissa nyt uusiin esihuuhtelun suorittaviin vedenkeruujärjestelmiin ja lähetetään käsiteltäviksi polttamalla, jolloin jäämät tuhoutuvat 100 %:sti. Kaikki jätevetemme on jo aiemmin käsitelty asianmukaisesti jätevedenkäsittelylaitoksissa eikä niitä ole ohjattu suoraan vesistöihin.

Vastuullinen toiminta ei tarkoita pelkästään omien laitostemme menettelytapojen jatkuvaa parantamista vaan myös sitoutumista siihen, että johdamme ja seuraamme tarkasti maailmanlaajuisen toimitusketjumme kykyä toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Huolehdimme tästä käyttämällä arviointikyselyitä, tekemällä riskeihin perustuvia EHS-auditointeja, varmistamalla, että vaadittavista korjaavista toimista sovitaan toimittajan kanssa, ja seuraamalla toimien toteuttamista.