Johdon lausunto

Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen lausunto vastuuraporttiimme vuodelta 2016

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen:

Kun kahdeksan vuotta sitten aloittelimme  yritysvastuuraportointia Orion-konsernissa, kohtasimme ehkä suurimmat haasteet yhtiömme sisältä. Raportointi koettiin osin tarpeettomaksi, olihan itsestään selvää, että toimimme kaikin tavoin vastuullisesti. Sehän on koko olemassaolomme ja toimintamme jatkuvuuden edellytys. Nykyisin vastuullisuusasioiden käsittely, raportoiminen ja kehittäminen ovat osa yhtiön jokapäiväistä kehittämistä.

Liiketoiminnassamme korostuvat läpinäkyvyys ja eettiset ja kestävät toimintaperiaatteet. Orionin liiketoimintamalli pohjautuu vahvasti yhteistyöhön alan eri toimijoiden kesken. Tällöin kannamme myös kokonaisvastuun toimintamme kaikinpuolisesta laadusta riippumatta, minkä osan arvoketjusta teemme itse ja minkä osan yhteistyössä kumppaniemme kanssa. Kun hyväksymme kumppaneiksemme sellaiset hankintalähteet ja palveluntarjoajat, jotka pyrkivät samaan korkeaan tasoon kuin mekin, rakennamme hyvinvointia kestävästi. Meille ja koko toimialallemme on tärkeää, että kaikki osapuolet välittävät myös toimiensa vaikutuksista laajasti yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Orionilaiselle työyhteisölle on tunnusomaista pyrkimys tehdä asiat oikein. Virheitä sattuu kaikille, mutta meille on kunnia-asia korjata ne, oppia niistä ja pyrkiä estämään vastaavanlaiset virheet. Tämä korostuu etenkin tuotteittemme laadun ja käyttäjäturvallisuuden varmistamisessa.

Lääkemarkkinointia koskevat määräykset ja toimialamme yhteisesti sopimat menettelytavat määrittävät niitä viestinnän tapoja ja keinoja, joilla välitämme potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille tietoja tuotteistamme ja niiden käytöstä. Toimialamme omavalvontamekanismit huolehtivat tehokkaasti siitä, että tarkasteluun joutuu vähäinenkin poikkeama koodeista.

Potilas- ja tutkimustyötä tekevät terveydenhuollon ammattilaiset ovat keskeisiä lenkkejä lääketutkimuksen ja -markkinoinnin arvoketjussa. He ansaitsevat asiantuntija-avustaan kohtuullisen palkkion. Lääkeyhtiöillä on puolestaan tärkeä merkitys lääkäreiden osaamisen ja ajanmukaisen lääketiedon ylläpitämisessä. Läpinäkyvyys on sana, joka toistuu toimialaamme kohdistuvissa odotuksissa ja vaatimuksissa. Avoimuuden tarkoitus on luoda ja lujittaa luottamusta entisestään. Euroopan tutkivan lääketeollisuuden keskusjärjestön EFPIAn jäsenyritykset julkistavat yhteisestä sopimuksesta vuodesta 2016 alkaen yksityiskohtaiset tiedot lääkäreiden kanssa tekemästään yhteistyöstä ja lääkäreille erilaisista palveluksista suorittamistaan korvauksista.

Vastuullisuuden aiheet ja tavoitteisiin perustuvat jatkuvan parantamisen periaatteet ovat juurtuneet vahvasti arkeemme ja yrityskulttuuriimme. Tänä vuonna 100 vuotta täyttävän yhtiömme arvopohja on lujasti siinä keskinäisen kunnioituksen, arvostuksen ja luottamuksen maaperässä, josta saamme elinvoimamme. Vastuullisuus on meille itsestäänselvä lähtökohta, joka on syvällä yhteisissä, seurauksista välittävää tekemistä ja suhtautumista ilmentävissä arvoissamme.

 

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja