Eettiset ohjeemme

Eettiset ohjeet, Code of Conduct, sisältävät ne oleelliset periaatteet, joita Orion soveltaa sekä henkilöstöönsä että liiketoimintaansa koko konsernissa. Ne kertovat myös, mitä meiltä jokaiselta odotetaan, kun pyrimme saavuttamaan liiketoimintatavoitteitamme. Orion edellyttää jokaiselta palveluksessaan olevalta sitoutumista yhtiön vahvistamiin toimintatapoihin.

Johdanto

Terveydenhuollon tuotteisiin erikoistuneena yrityksenä Orion painottaa sosiaalista, taloudellista, ekologista ja eettistä vastuullisuutta sekä oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta suhteissaan henkilöstöönsä, kumppaneihinsa, asiakkaisiinsa, viranomaisiin ja kaikkiin muihin sidosryhmiinsä. Keskeisten sidosryhmiemme luottamuksella yhtiöömme on ratkaiseva merkitys kykyymme harjoittaa liiketoimintaamme ja luoda lisäarvoa kestävällä tavalla.

Tämä opas, Code of Conduct, esittää "talon tavat", ne oleelliset periaatteet, joita Orion soveltaa sekä henkilöstöönsä että liiketoimintaansa koko konsernissa. Samalla se kertoo, mitä meiltä jokaiselta odotetaan, kun pyrimme saavuttamaan liiketoimintatavoitteitamme. Koska Orionin tapa toimia on samalla myös henkilöstön tapa, yhtiö edellyttää jokaisen palveluksessaan olevan orionilaisen sitoutuvan yhtiön vahvistamiin toimintatapoihin

Koodi ilmentää, mitä tarkoitamme hyvillä liiketavoilla, miten suhtaudumme liiketoimintakumppaneihimme ja mitä puolestamme odotamme heiltä. Suhteissamme kolmansiin osapuoliin annamme etusijan toimijoille, jotka jakavat kanssamme samat eettiset, yhteiskunnalliset ja ympäristöön liittyvät arvot. Tällaiset toimijat noudattavat myös terveydenhuoltoalan hyviä käytäntöjä sekä ihmisoikeuksia, työvoimaa, työterveyttä ja -turvallisuutta ja ympäristön suojelua koskevia vakiintuneita vaatimuksia.

Me kaikki orionilaiset olemme yhteisesti vastuussa yhtiömme maineesta ja siitä, ettei rehellisyyttämme tai lahjomattomuuttamme aseteta kyseenalaiseksi. Konsernimme kaikki yksiköt kaikissa maissa noudattavat Code of Conduct -ohjeistuksemme mukaisia käytäntöjä. 

Toimintamme peruspilareina ovat Hyvinvointia rakentamassa -missiomme sekä arvomme:

  • arvostamme toisiamme
  • tavoittelemme parasta
  • rakennamme huomista


Timo Lappalainen

Toimitusjohtaja