Yhtiökokous 2018

Orionin vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 20. maaliskuuta 2018 Helsingin Messukeskuksessa.

Pörssitiedote: Yhtiökokouksen 2018 päätökset

Pörssitiedote: Hallituksen järjestäytymiskokous

Pöytäkirja

Yhtiökokouspöytäkirja 20.3.2018

Liite 3: Yhteenveto äänestysohjeista

Liite 6: Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017

Liite 7: Tilintarkastuskertomus

Liite 8: Toimitusjohtajan esitys

Tärkeitä päivämääriä

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 8.3.2018
Viimeinen ilmoittautumispäivä 14.3.2018 klo 18:00 mennessä
Yhtiökokous 20.3.2018 klo 14:00
Osingonjaon täsmäytyspäivä 22.3.2018
Osingon maksupäivä 29.3.2018

 

Yhtiökokouskutsu ja kokouksen ennakkoaineisto

Yhtiökokouskutsu

Tilinpäätöstiedote 2017 (julkaistu 7.2.2018)

Tilinpäätös 2017: Orion Oyj:n tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen

Orion-konsernin ja emoyhtiö Orion Oyj:n tilinpäätös 2017

Tilintarkastuskertomus 2017

Orionin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 2018

Esityslista

Voitonjakoehdotus

Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittelyt

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Nimitysvaliokunnan suositus

Nimitysvaliokunnan suositus

Yhtiökokoukseen 2018 liittyvät pörssitiedotteet

Yhtiökokouskutsu 7.2.2018

Vuoden 2017 tilinpäätöstiedote 7.2.2018

Nimitysvaliokunnan suositus 24.1.2018