Yhtiökokous 2023

Orion Oyj:n vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 22.3.2023.

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia Orionin varsinaisen yhtiökokouksen 2023 käsiteltäväksi tulee toimittaa Orionin hallitukselle viimeistään maanantaina 16. tammikuuta 2023.

Pyyntö tulee esittää kirjallisena ja se tulee toimittaa Orion Oyj:n hallituksen sihteerille Olli Huotarille osoitteeseen Orion Oyj, Olli Huotari, PL 65, 02101 Espoo, tai sähköpostitse olli.huotari(at)orion.fi.

Asian käsittelyä vaativan osakkeenomistajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että yhtiökokoukselle tehtävä päätösehdotus mahdollistaa päätöksenteon asiassa.