Yhtiökokous 2022

Orion Oyj:n vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 23.3.2022.

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia Orionin varsinaisen yhtiökokouksen 2022 käsiteltäväksi tulee toimittaa Orionin hallitukselle viimeistään maanantaina 17. tammikuuta 2022.

Pyyntö tulee esittää kirjallisena ja se tulee toimittaa Orion Oyj:n hallituksen sihteerille Olli Huotarille osoitteeseen Orion Oyj, Olli Huotari, PL 65, 02101 Espoo, tai sähköpostitse olli.huotari(at)orion.fi. 

Asian käsittelyä vaativan osakkeenomistajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että yhtiökokoukselle tehtävä päätösehdotus mahdollistaa päätöksenteon asiassa.

Orionin nimitysvaliokunnan suositus vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävistä ehdotuksista (25.11.2021)