Yhtiökokous 2020

Koronavirustilanteen kehittymisen sekä Suomen hallituksen tekemien linjausten seurauksena Orionin hallitus on päättänyt perua keskiviikoksi 25.3.2020 koolle kutsutun varsinaisen yhtiökokouksen.

Orion suhtautuu koronavirustilanteeseen vakavasti eikä halua vaarantaa yhtiökokoukseen osallistuvien osakkaiden tai muiden läsnäolevien sidosryhmien kuten omien työntekijöiden terveyttä. Suomen hallitus ilmoitti 16.3.2020, että koronavirustilanteen vuoksi julkiset kokoontumiset Suomessa rajoitetaan korkeintaan kymmeneen henkilöön. Näistä syistä johtuen Orionin hallitus on päättänyt perua 25.3.2020 koolle kutsutun yhtiökokouksen.

Orionin hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen myöhemmin.


Peruuntuneen yhtiökokouksen ennakkoaineisto

Yhtiökokouskutsu

Orionin palkitsemispolitiikka

Tilinpäätöstiedote 2019 (5.2.2020)

Tilinpäätös 2019: Orion Oyj:n tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Orion-konsernin ja emoyhtiö Orion Oyj:n tilinpäätös 2019

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Esityslista

Voitonjakoehdotus

Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittelyt

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Yhteistilillä olevien Orion Oyj:n osakkeiden menettäminen


Nimitysvaliokunnan suositus

Nimitysvaliokunnan suositus


Yhtiökokoukseen 2020 liittyvät pörssitiedotteet

Yhtiökokouskutsu (5.2.2020)

Vuoden 2019 tilinpäätöstiedote (5.2.2020)

Orionin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2020 valittavaa hallitusta koskeva nimitysvaliokunnan suositus (22.1.2020)