Yhtiökokous 2020

Orionin vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous järjestettiin keskiviikkona 6.5.2020. Yhtiökokouksen päätökset ja kokoukseen liittyvä materiaali löytyvät täältä.

  Pörssitiedote: Varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päätökset

  Pörssitiedote: Orion Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous 

  Pöytäkirja

  Yhtiökokouspöytäkirja 6.5.2020

  Liite 2: Yhteenveto ennakkoäänistä ja äänestysohjeista

  Liite 5: Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 

  Liite 6: Tilintarkastuskertomus

  Liite 7: Toimitusjohtajan katsaus

  Liite 8: Toimielinten palkitsemispolitiikka 

  Liite 9: Hallituksen ehdotus koskien yhteistilillä olevien Orion Oyj:n osakkeiden menettämistä 

  Tärkeitä päivämääriä

  Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä

  23.4.2020

   

  Viimeinen ilmoittautumispäivä

  26.4.2020 klo 23.00 mennessä

   

  Yhtiökokous

  6.5.2020 klo 14.00

   

  Osingonjaon täsmäytyspäivä

  8.5.2020

   

  Osingon maksupäivä

  15.5.2020

   


  Yhtiökokouskutsu ja kokouksen ennakkoaineisto

  Yhtiökokouskutsu

  Orionin palkitsemispolitiikka

  Tilinpäätöstiedote 2019 (5.2.2020)

  Tilinpäätös 2019: Orion Oyj:n tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

  Orion-konsernin ja emoyhtiö Orion Oyj:n tilinpäätös 2019

  Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

  Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

  Esityslista

  Voitonjakoehdotus

  Hallituksen kokoonpano

  Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittelyt

  Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

  Yhteistilillä olevien Orion Oyj:n osakkeiden menettäminen


  Nimitysvaliokunnan suositus

  Nimitysvaliokunnan suositus


  Yhtiökokoukseen 2020 liittyvät pörssitiedotteet

  Orion Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous (6.5.2020)

  Orion Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päätökset (6.5.2020)

  Yhtiökokouskutsu (14.4.2020)

  Orion saanut äänimäärällä mitattuna suurimmilta osakkeenomistajilta ilmoituksen yhtiökokouskutsussa olevien ehdotusten kannattamisesta yhtiökokouksessa 6.5.2020 (17.4.2020)

  Vuoden 2019 tilinpäätöstiedote (5.2.2020)

  Orionin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2020 valittavaa hallitusta koskeva nimitysvaliokunnan suositus (22.1.2020)