Yhtiökokous 2020

Orionin vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 25. maaliskuuta 2020 Helsingissä. Tarkempia tietoja yhtiökokouksesta julkaistaan myöhemmin tällä sivulla.

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia Orionin varsinaisen yhtiökokouksen 2020 käsiteltäväksi tulee toimittaa Orionin hallitukselle viimeistään perjantaina 10. tammikuuta 2020. Pyyntö tulee esittää kirjallisena ja se tulee toimittaa Orion Oyj:n hallituksen sihteerille, Olli Huotarille osoitteeseen Orion Oyj, Olli Huotari, PL 65, 02101 Espoo, tai sähköpostitse olli.huotari(at)orion.fi.