Yhtiökokous 2019

Orionin vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 26.3.2019 klo 14.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa. Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu pörssitiedotteella 6.2.2019.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.3.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 20.3.2019 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

  • sähköisesti internet-sivujen kautta
  • puhelimitse numeroon 020 770 6906 (maanantai–perjantai klo 9.00–16.00)
  • kirjeitse osoitteeseen Orion Oyj, Rahoitusosasto, PL 65, 02101 Espoo.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia pyydetään noudattamaan yhtiökokouskutsussa annettuja ohjeita.

Ilmoittaudu tästä

Tietosuojaseloste

Valtakirjapohja yhtiökokousta varten

Tärkeitä päivämääriä

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä

14.3.2019

 

Viimeinen ilmoittautumispäivä

20.3.2019 klo 16.00 mennessä

 

Yhtiökokous

26.3.2019 klo 14.00

 

Osingonjaon täsmäytyspäivä

28.3.2018

 

Osingon maksupäivä

4.4.2019

 


Yhtiökokouskutsu ja kokouksen ennakkoaineisto

Yhtiökokouskutsu

Tilinpäätöstiedote 2018 (6.2.2019)

Tilinpäätös 2018: Orion Oyj:n tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla viimeistään 5.3.2019.

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Esityslista

Voitonjakoehdotus

Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittelyt

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus

Omien osakkeiden luovutusvaltuutus


Nimitysvaliokunnan suositus

Nimitysvaliokunnan suositus


Yhtiökokoukseen 2019 liittyvät pörssitiedotteet

Yhtiökokouskutsu (6.2.2019)

Vuoden 2018 tilinpäätöstiedote (6.2.2019)

Yhtiökokouksessa valittavaa hallitusta koskeva nimitysvaliokunnan suositus (9.1.2019)