Yhtiökokous 2019

Orionin vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 26.3.2019 Helsingin Messukeskuksessa.


Pörssitiedote: Yhtiökokouksen 2019 päätökset

Pörssitiedote: Hallituksen järjestäytymiskokous


Pöytäkirja

Yhtiökokouspöytäkirja 26.3.2019

Liite 3: Yhteenveto äänestysohjeista

Liite 6: Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1 - 31.12.2018

Liite 7: Tilintarkastuskertomus

Liite 8: Toimitusjohtajan esitys

Liite 10: Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Liite 11: Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista

 

 

Tärkeitä päivämääriä

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä

14.3.2019

 

Viimeinen ilmoittautumispäivä

20.3.2019 klo 16.00 mennessä

 

Yhtiökokous

26.3.2019 klo 14.00

 

Osingonjaon täsmäytyspäivä

28.3.2019

 

Osingon maksupäivä

4.4.2019

 


Yhtiökokouskutsu ja kokouksen ennakkoaineisto

Yhtiökokouskutsu

Tilinpäätöstiedote 2018 (6.2.2019)

Tilinpäätös 2018: Orion Oyj:n tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen

Orion-konsernin ja emoyhtiö Orion Oyj:n tilinpäätös 2018

Tilintarkastuskertomus 2018

Orionin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Esityslista

Voitonjakoehdotus

Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittelyt

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus

Omien osakkeiden luovutusvaltuutus


Nimitysvaliokunnan suositus

Nimitysvaliokunnan suositus


Yhtiökokoukseen 2019 liittyvät pörssitiedotteet

Hallituksen järjestäytymiskokous (26.3.2019)

Yhtiökokouksen 2019 päätökset (26.3.2019)

Yhtiökokouskutsu (6.2.2019)

Vuoden 2018 tilinpäätöstiedote (6.2.2019)

Yhtiökokouksessa valittavaa hallitusta koskeva nimitysvaliokunnan suositus (9.1.2019)