Yhtiökokous 2013

Orionin vuoden 2013 varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 19. maaliskuuta 2013 Helsingin Messukeskuksessa.

Pörssitiedote: Yhtiökokouksen päätökset
Pörssitiedote: Hallituksen järjestäytymiskokous

Pöytäkirja

Yhtiökokouspöytäkirja 19.3.2013

Liite 6, Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2012

Liite 7, Tilintarkastuskertomus

Liite 8, Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen katsaus

Liite 10, Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Liite 11, Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista

Yhtiökokouskutsu ja kokouksen ennakkoaineisto

Hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Yhtiökokoukseen liittyviä päivämääriä

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä Torstai 7.3.2013
Yhtiökokoukseen tuli ilmoittautua viimeistään Torstaina 14.3.2013 klo 10.00 mennessä
Yhtiökokouspäivä Tiistai 19.3.2013
Osingonjaon täsmäytyspäivä Perjantai 22.3.2013
Osingonmaksupäivä Torstai 4.4.2013