Yhtiökokous 2010

Orionin vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 24. maaliskuuta 2010 Helsingin Messukeskuksessa.

Pörssitiedote: Yhtiökokouksen päätökset
Pörssitiedote: Hallituksen järjestäytymiskokous 

Pöytäkirja

Yhtiökokouspöytäkirja 24.3.2010

Liite 6, Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2009

Liite 7, Tilintarkastuskertomus

Liite 8, Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen katsaus

Liite 10, Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 §:n muuttamiseksi

Liite 12, Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Liite 13, Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista

Yhtiökokouskutsu ja kokouksen ennakkoaineisto

Hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Yhtiökokoukseen liittyviä päivämääriä

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä Maanantai 12.3.2010
Yhtiökokoukseen tuli ilmoittautua viimeistään Maanantaina 19.3.2010 klo 10.00 mennessä
Yhtiökokouspäivä Keskiviikko 24.3.2010
Osingonjaon täsmäytyspäivä Maanantai 29.3.2010
Osingonmaksupäivä Keskiviikko 7.4.2010