Yhtiökokous 2009

Orionin vuoden 2009 varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 23. maaliskuuta 2009 Helsingin Messukeskuksessa.

Pörssitiedote: Yhtiökokouksen päätökset
Pörssitiedote: Hallituksen järjestäytymiskokous

Pöytäkirja

Yhtiökokouspöytäkirja 23.3.2009

Liite 5, Orion-konsernin virallinen tilinpäätös vuodelta 2008

Liite 6, Tilintarkastuskertomus

Liite 7, Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen katsaus

Liite 9, Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 9, 10 ja 12 §:ien muuttamiseksi

Liite 10, Hallituksen ehdotus omien osakkeiden luovuttamista koskevaksi valtuutukseksi

Yhtiökokouskutsu ja kokouksen ennakkoaineisto

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Yhtiökokoukseen liittyviä päivämääriä

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä Perjantai 13.3.2009
Yhtiökokoukseen tuli ilmoittautua viimeistään Perjantaina 13.3.2009 klo 16.00 mennessä
Yhtiökokouspäivä Maanantai 23.3.2009
Osingonjaon täsmäytyspäivä Torstai 26.3.2009
Osingonmaksupäivä Torstai 2.4.2009