UKK

Orionilta on kysytty paljon koronaviruspandemian (COVID-19) vaikutuksista yhtiöön. Kokosimme tälle sivulle vastauksia joihinkin useimmin kysyttyihin kysymyksiin. (Julkaistu 27.3.2020, päivitetty viimeksi 17.7.2020)

K: Mitkä ovat koronaviruksen taloudelliset vaikutukset Orionille?

V: Maalis-huhtikuussa 2020 COVID-19-pandemia aiheutti merkittävää kysynnän kasvua, jonka takia Orionin alkuvuoden 2020 myynti ja liikevoitto ylittivät selkeästi ennakoidun tason. Tämä johtuu osittain tuotteiden hamstrauksesta sekä varastojen kasvattamisesta ja osittain tuotteiden todellisen menekin kasvusta. Touko-kesäkuussa myynti tasaantui ja oli monissa tuoteryhmissä edellistä vuotta heikompaa.

Erityistuotteet-yksikön osalta yhtiö arvioi alkuvuoden kysyntäpiikin aiheuttaman myynnin kasvun tasaantuvan vuoden kuluessa. Orionin tuotevalikoimissa olevien muiden lääkeyhtiöiden valmistamien geneeristen tuotteiden myynnin arvioidaan jäävän hieman edellistä vuotta alhaisemmaksi COVID-19-pandemian aiheuttaman tuotteiden normaalia heikomman saatavuuden takia vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Orion arvioi edelleen koko vuoden 2020 liikevaihdon olevan edellisvuoden tasolla, vaikka ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto kasvoi selvästi.

Orion arvioi koko vuoden 2020 liikevoiton olevan aiemmin arvioitua korkeampi johtuen vahvasta alkuvuodesta sekä siitä, että Dexdor®-lääkkeen ja joidenkin muiden alkuperälääkkeiden koko vuoden myynnin arvioidaan ylittävän aiemmin ennakoidun tason ja toisaalta liiketoiminnan kulujen jäävän hieman ennakoitua tasoa alemmaksi.

Yllä mainittu olettaa, että Euroopassa ei koeta vuoden 2020 aikana merkittävää toista COVID-19-tartunta-aaltoa, joka lisäisi olennaisesti Orionin tuotteiden kysyntää. Lisäksi näkymäarvio olettaa, että Orionin oma tuotanto pystyy COVID-19-pandemiasta huolimatta toimimaan normaalisti. Tämä edellyttää muun muassa, että työntekijöiden suojaamisessa onnistutaan jatkossakin siten, että sairauspoissaolot eivät kasva olennaisesti, suojavarusteita, lähtöaineita, puolivalmisteita ja materiaaleja on saatavilla ja että logistiikkaketjut toimivat riittävän hyvin.

Taloudellisia vaikutuksia vuodelle 2020 on käsitelty Orionin puolivuosikatsauksessa 2020

 

K: Hyötyykö Orion koronavirustilanteesta esimerkiksi kasvaneen kysynnän muodossa?

V: Koronavirustilanne lisäsi yleisesti lääkkeiden tarvetta maalis-huhtikuussa. Orionilla tämä näkyi eritysesti geneeristen reseptilääkkeiden sekä tehohoidossa käytetyn Dexdor®-rauhoitteen ja Easyhaler®-tuoteperheen kysynnän kasvuna.  Tämän jälkeen touko-kesäkuussa kysyntä on kaikissa tuoteryhmissä tasaantunut.

 

K: Miten koronavirustilanne vaikuttaa Orionin tuotantoon?

V: Toistaiseksi tuotanto on toiminut pääosin normaalisti. Tuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi keväällä käyttöön otettuja varotoimenpiteitä jatketaan toistaiseksi Orionin kaikilla tuotantolaitoksilla.

 

K: Liittyykö koronavirustilanteeseen riskejä Orionin näkökulmasta?

V: Koronavirus on aiheuttanut häiriöitä lääkkeiden globaaleihin toimitusketjuihin. Pandemia on rajoittanut lääkkeiden sekä lääkkeiden raaka-aineita valmistavien tuotantolaitosten toimintaa eri puolilla maailmaa. Lisäksi satamien ja lentoliikenteen rajoitukset sekä muut liikkumisrajoitukset eri puolilla maailmaa muodostavat haasteita logistiikan toimivuudelle. Orionin tuotevalikoimissa olevien muiden lääkeyhtiöiden valmistamien geneeristen tuotteiden koko vuoden 2020 myynnin arvioidaan jäävän hieman edellistä vuotta alhaisemmaksi COVID-19-pandemian aiheuttaman tuotteiden normaalia heikomman saatavuuden takia vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Orionin oma tuotanto voi häiriintyä edellä mainituista syistä tai siksi, että sairauspoissaolojen määrä pandemian vuoksi kasvaa olennaisesti.

 

K: Vaikuttaako koronavirus Orionin kliinisiin kehityshankkeisiin?

V: Tilanne voi hidastaa hankkeiden etenemistä, ja joitain pieniä viivästyksiä on jo koettu. Tällä hetkellä keskitymme tutkimuspotilaiden turvallisuuden varmistamiseen.