UKK

Orionilta on kysytty paljon koronaviruspandemian (COVID-19) vaikutuksista yhtiöön. Kokosimme tälle sivulle vastauksia joihinkin useimmin kysyttyihin kysymyksiin. (Julkaistu 27.3.2020, päivitetty viimeksi 11.5.2020)

K: Mitkä ovat koronaviruksen taloudelliset vaikutukset Orionille?

V: Vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen loppupuolella COVID-19-pandemia aiheutti merkittävää kysynnän kasvua, jonka takia alkuvuoden 2020 myynti ja liikevoitto ylittivät selkeästi ennakoidun tason. Tämä johtuu osittain tuotteiden hamstrauksesta sekä varastojen kasvattamisesta ja osittain tuotteiden todellisen menekin kasvusta. Erityistuotteet-yksikön osalta Orion arvioi alkuvuoden kysyntäpiikin aiheuttaman myynnin kasvun tasaantuvan vuoden kuluessa. Orionin tuotevalikoimissa olevien muiden lääkeyhtiöiden valmistamien geneeristen tuotteiden myynnin arvioidaan jäävän edellistä vuotta alhaisemmaksi COVID-19-pandemian aiheuttaman tuotteiden normaalia heikomman saatavuuden takia vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Tämän laskun arvioidaan kuitenkin korvaantuvan pääosin Dexdor®- ja Easyhaler®-alkuperälääkkeiden myynnillä, joiden koko vuoden myynnin arvioidaan vahvan alkuvuoden ja COVID-19-pandemian seurauksena ylittävän aiemmin ennakoidun tason. Näistä syistä johtuen Orion arvioi edelleen koko vuoden 2020 liikevaihdon olevan edellisvuoden tasolla, vaikka ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoikin selvästi.

Orion arvioi koko vuoden 2020 liikevoiton olevan aiemmin arvioitua korkeampi johtuen vahvasta alkuvuodesta sekä siitä, että pääosin Euroopan markkinoille toimitettavien Dexdor®- ja Easyhaler®-alkuperälääkkeiden koko vuoden myynnin arvioidaan ylittävän aiemmin ennakoidun tason.

Yllä mainittu olettaa, että Orionin oma tuotanto pystyy COVID-19-pandemiasta huolimatta toimimaan normaalisti. Tämä edellyttää muun muassa, että työntekijöiden suojaamisessa onnistutaan jatkossakin siten, että sairauspoissaolot eivät kasva olennaisesti, suojavarusteita, lähtöaineita, puolivalmisteita ja materiaaleja on saatavilla ja että logistiikkaketjut toimivat riittävän hyvin.

Taloudellisia vaikutuksia vuodelle 2020 on käsitelty 24.4.2020 annetussa pörssitiedotteessa: Orion parantaa näkymäarviotaan vuodelle 2020 sekä osavuosikatsauksessa 1-3/2020.

 

K: Hyötyykö Orion koronavirustilanteesta esimerkiksi kasvaneen kysynnän muodossa?

V: Koronavirustilannne on lisännyt yleisesti lääkkeiden tarvetta, minkä vuoksi myös Orionin joidenkin lääkkeiden, erityisesti tehohoidossa käytetyn Dexdor®-rauhoitteen ja Easyhaler®-tuoteperheen, kysyntä on kasvanut Euroopassa.

 

K: Miten koronavirustilanne vaikuttaa Orionin tuotantoon?

V: Toistaiseksi tuotanto on toiminut pääosin normaalisti.

 

K: Liittyykö koronavirustilanteeseen riskejä Orionin näkökulmasta?

V: Koronavirus on aiheuttanut häiriöitä lääkkeiden globaaleihin toimitusketjuihin. Pandemia on rajoittanut lääkkeiden sekä lääkkeiden raaka-aineita valmistavien tuotantolaitosten toimintaa eri puolilla maailmaa. Lisäksi satamien ja lentoliikenteen rajoitukset sekä muut liikkumisrajoitukset eri puolilla maailmaa muodostavat haasteita logistiikan toimivuudelle. Mikäli koronaviruksen vuoksi tuotanto- ja logistiikkahäiriöt jatkuvat vielä huhti-kesäkuussa, vaikutukset alkavat näkyä maailmanlaajuisesti saatavuushäiriöinä arviolta kesän jälkeen. Orionin oma tuotanto voi häiriintyä edellä mainituista syistä tai siksi, että sairauspoissaolojen määrä pandemian vuoksi kasvaa olennaisesti. 

 

K: Vaikuttaako koronavirus Orionin kliinisiin kehityshankkeisiin?

V: Tilanne voi hidastaa hankkeiden etenemistä. Tällä hetkellä keskitymme tutkimuspotilaiden turvallisuuden varmistamiseen.

 

Lue myös: Vaikuttaako koronavirus lääkkeiden saatavuuteen?