UKK

Orionilta on kysytty paljon koronaviruspandemian (COVID-19) vaikutuksista yhtiöön. Kokosimme tälle sivulle vastauksia joihinkin useimmin kysyttyihin kysymyksiin. (Julkaistu 27.3.2020, päivitetty viimeksi 22.10.2020)

K: Mitkä ovat koronaviruksen taloudelliset vaikutukset Orionille?

V: Dexdor®-tuotteen koko vuoden kansainvälinen myynti tulee COVID-19-pandemian vuoksi olemaan selvästi vuoden alussa arvioitua suurempi. Maaliskuussa koettu geneeristen reseptilääkkeiden ja itsehoitotuotteiden kysyntäpiikki on odotetusti tasaantunut vuoden kuluessa, mutta joidenkin tuotteiden koko vuoden myynti tulee kuitenkin olemaan vuoden alussa arvioitua suurempi. Lisäksi riski tuotteiden heikommasta saatavuudesta vuoden 2020 aikana COVID-19-pandemian vuoksi on pienentynyt merkittävästi. Muun muassa näistä syistä johtuen Orion arvioi vuoden 2020 liikevaihdon olevan vuoden 2019 tasolla tai kasvavan hieman vuodesta 2019.

Pääosin COVID-19-pandemian vuoksi Orionin liiketoiminnan kulut tulevat koko vuoden osalta olemaan aiemmin arvioitua alemmat. Vuoden alussa arvioitua korkeamman liikevaihdon, myydyn tuotteiston suosiollisen katerakenteen sekä aiemmin ennakoitua alempien kulujen seurauksena Orion arvioi vuoden 2020 liikevoiton kasvavan tai kasvavan selvästi vuodesta 2019. Katerakenteeseen vaikuttavat hintojen ja tuotevalikoiman lisäksi kustannustaso, jota parantavat esimerkiksi tuotantolaitosten korkea käyttöaste sekä hävikin pieneneminen.

Yllä mainittu olettaa, että Orionin oma tuotanto pystyy COVID-19-pandemiasta huolimatta toimimaan normaalisti. Tämä edellyttää muun muassa, että työntekijöiden suojaamisessa onnistutaan jatkossakin siten, että sairauspoissaolot eivät kasva olennaisesti, suojavarusteita, lähtöaineita, puolivalmisteita ja materiaaleja on saatavilla ja että logistiikkaketjut toimivat riittävän hyvin.

Taloudellisia vaikutuksia vuodelle 2020 on käsitelty Orionin osavuosikatsauksessa 1-9/2020

 

K: Hyötyykö Orion koronavirustilanteesta esimerkiksi kasvaneen kysynnän muodossa?

V: Koronavirustilanne lisäsi yleisesti lääkkeiden tarvetta maalis-huhtikuussa. Orionilla tämä näkyi eritysesti geneeristen reseptilääkkeiden sekä tehohoidossa käytetyn Dexdor®-rauhoitteen ja Easyhaler®-tuoteperheen kysynnän kasvuna. Tämän jälkeen kysyntä on kaikissa tuoteryhmissä tasaantunut. 

K: Miten koronavirustilanne vaikuttaa Orionin tuotantoon?

V: Toistaiseksi tuotanto on toiminut pääosin normaalisti. Tuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi keväällä käyttöön otettuja varotoimenpiteitä jatketaan toistaiseksi Orionin kaikilla tuotantolaitoksilla.

K: Liittyykö koronavirustilanteeseen riskejä Orionin näkökulmasta?

V: Koronavirus on aiheuttanut häiriöitä lääkkeiden globaaleihin toimitusketjuihin. Pandemia on rajoittanut lääkkeiden sekä lääkkeiden raaka-aineita valmistavien tuotantolaitosten toimintaa eri puolilla maailmaa. Lisäksi satamien ja lentoliikenteen rajoitukset sekä muut liikkumisrajoitukset eri puolilla maailmaa muodostavat haasteita logistiikan toimivuudelle. Orionin tuotevalikoimissa olevien muiden lääkeyhtiöiden valmistamien geneeristen tuotteiden koko vuoden 2020 myynnin arvioidaan jäävän hieman edellistä vuotta alhaisemmaksi COVID-19-pandemian aiheuttaman tuotteiden normaalia heikomman saatavuuden takia vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Orionin oma tuotanto voi häiriintyä edellä mainituista syistä tai siksi, että sairauspoissaolojen määrä pandemian vuoksi kasvaa olennaisesti.

 

K: Vaikuttaako koronavirus Orionin kliinisiin kehityshankkeisiin?

V: Tilanne voi hidastaa hankkeiden etenemistä, ja joitain pieniä viivästyksiä on jo koettu. Tällä hetkellä keskitymme tutkimuspotilaiden turvallisuuden varmistamiseen.