Näkymät vuodelle 2021

Täsmennetty 20.10.2021

Orion arvioi, että vuoden 2021 liikevaihto laskee hieman vuodesta 2020.
(liikevaihto vuonna 2020 oli 1 078 miljoonaa euroa).


Liikevoiton arvioidaan laskevan vuodesta 2020
(liikevoitto vuonna 2020 oli 280 miljoonaa euroa).

Annettu 9.2.2021

Orion arvioi, että vuoden 2021 liikevaihto laskee hieman vuodesta 2020.
(liikevaihto vuonna 2020 oli 1 078 miljoonaa euroa).


Liikevoiton arvioidaan laskevan tai laskevan selvästi vuodesta 2020
(liikevoitto vuonna 2020 oli 280 miljoonaa euroa).