Näkymäarvio vuodelle 2017

Näkymäarvio annettu 8.2.2017

Liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016 (vuonna 2016 liikevaihto oli 1 074 miljoonaa euroa).

Liikevoiton ilman olennaisia myyntivoittoja arvioidaan olevan vähintään 280 miljoonaa euroa (vuonna 2016 liikevoitto ilman myyntivoittoja oli 293 miljoonaa euroa).