Näkymät vuodelle 2015

Näkymäarvio vuodelle 2015 (annettu 9.7.2015)

Liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2014 (vuonna 2014 liikevaihto oli 1 015 miljoonaa euroa).

Liikevoitonarvioidaan ylittävän 260 miljoonaa euroa.

Konsernin investoinnit ovat noin 50 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja (vuonna 2014 konsernin investoinnit olivat 57 miljoonaa euroa).

Näkymäarvio vuodelle 2015 (annettu 24.4.2015)

Liikevaihto on hieman alempi kuin vuonna 2014 (vuonna 2014 liikevaihto oli 1 015 miljoonaa euroa).

Liikevoitonarvioidaan ylittävän 230 miljoonaa euroa.

Konsernin investoinnit ovat noin 50 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja (vuonna 2014 konsernin investoinnit olivat 57 miljoonaa euroa).

Näkymäarvio vuodelle 2015 (annettu 4.2.2015)

Liikevaihto on hieman alempi kuin vuonna 2014 (vuonna 2014 liikevaihto oli 1 015 miljoonaa euroa).

Liikevoitonarvioidaan ylittävän 200 miljoonaa euroa.

Konsernin investoinnit ovat noin 50 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja (vuonna 2014 konsernin investoinnit olivat 57 miljoonaa euroa).