Näkymät vuodelle 2013

Julkaistu 5.2.2013

Liikevaihto on vuoden 2012 tasolla (vuonna 2012 liikevaihto oli 980 miljoonaa euroa).

Liikevoitto laskee hieman vuodesta 2012 (vuonna 2012 liikevoitto oli 281 miljoonaa euroa).

Konsernin investoinnit ovat noin 80 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja (vuonna 2012 konsernin investoinnit olivat 47 miljoonaa euroa).