Näkymät vuodelle 2010

Julkaistu 26.10.2010

Liikevaihto kasvaa vuodesta 2009.

Markkinointipanostukset kasvavat johtuen tuotelanseerausten määrän noususta ja toiminnan laajentumisesta Etelä-Eurooppaan. Tutkimuskulut ja kulut patenttioikeudenkäynneistä Yhdysvalloissa laskevat vuodesta 2009.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvaa selvästi vuodesta 2009.

Konsernin investoinnit ovat noin 40 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja.

Julkaistu 10.8.2010

Liikevaihto kasvaa vuodesta 2009.

Markkinointipanostukset kasvavat johtuen tuotelanseerausten määrän noususta ja toiminnan laajentumisesta Etelä-Eurooppaan. Tutkimuskulut ja kulut patenttioikeudenkäynneistä Yhdysvalloissa laskevat vuodesta 2009.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvaa vuodesta 2009.

Konsernin investoinnit ovat noin 40 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja.

Näkymäarvion toinen kappale oli aikaisemmin:
Markkinointipanostukset kasvavat johtuen tuotelanseerausten määrän noususta ja toiminnan laajentumisesta Etelä-Eurooppaan. Tutkimuskulut laskevat vuodesta 2009. Yhdysvalloissa vireillä olevista patenttioikeudenkäynneistä aiheutuvien kulujen arvioidaan laskevan vuodesta 2009.

Julkaistu 14.6.2010

Orion parantaa näkymäarviotaan vuodelle 2010

Orion-konsernin ensimmäiseltä vuosineljännekseltä raportoima myönteinen tuloskehitys on jatkunut samansuuntaisena myös toisella vuosineljänneksellä. Edelleen kiristyneestä markkinatilanteesta huolimatta myynnin kehitys on jatkunut hyvänä, kun taas kulut ovat pysyneet edellisvuoden tasolla. Orion Oyj:n hallitus on tämänhetkisen kehityksen valossa päättänyt muuttaa 27.4.2010 julkaistussa osavuosikatsauksessa 1–3/2010 koko vuodelle 2010 annettua näkymäarviota. Näkymien perustelut ovat edelleen samat kuin 27.4.2010 julkaistussa osavuosikatsauksessa annetussa näkymäarviossa.

Liikevaihto kasvaa vuodesta 2009.

Markkinointipanostukset kasvavat johtuen tuotelanseerausten määrän noususta ja toiminnan laajentumisesta Etelä-Eurooppaan. Tutkimuskulut laskevat vuodesta 2009. Yhdysvalloissa vireillä olevista patenttioikeudenkäynneistä aiheutuvien kulujen arvioidaan laskevan vuodesta 2009.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvaa vuodesta 2009.

Konsernin investoinnit ovat noin 40 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja.

Julkaistu 27.4.2010

Liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2009.

Markkinointipanostukset kasvavat johtuen tuotelanseerausten määrän noususta ja toiminnan laajentumisesta Etelä-Eurooppaan. Tutkimuskulut laskevat hieman vuodesta 2009. Yhdysvalloissa vireillä olevista patenttioikeudenkäynneistä aiheutuvien kulujen arvioidaan laskevan vuodesta 2009.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvaa hieman vuodesta 2009.

Konsernin investoinnit ovat noin 40 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja.

Julkaistu 9.2.2010

Liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2009.

Markkinointipanostukset kasvavat johtuen tuotelanseerausten määrän noususta ja Simdax-lääkkeen myyntiin ja markkinointiin liittyvistä kustannuksista. Tutkimuskulut laskevat hieman vuodesta 2009. Yhdysvalloissa vireillä olevista patenttioikeudenkäynneistä aiheutuvien kulujen arvioidaan olevan vuoden 2009 tasolla.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvaa hieman vuodesta 2009.

Konsernin investoinnit ovat noin 40 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja.