Näkymät vuodelle 2009

Julkaistu 26.10.2009

Liikevaihto nousee hieman vuodesta 2008. Lääkemyynti Orionin oman myyntiverkoston kautta kasvaa edelleen sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Comtess/Comtan- ja Stalevo-tuotteiden maailmanlaajuinen markkinamyynti kasvaa, mutta aiempaa hitaammin. Novartikselle toimitettavien Parkinson-lääkkeiden määrän ennakoidaan kasvavan.

Markkinointipanostukset kasvavat johtuen Abbott-yhtiöltä takaisin ostetun Simdax-lääkkeen myynnin ja markkinoinnin aloittamisesta useissa maissa sekä muiden tuotteiden lanseerauksista. Tutkimuskulut kasvavat hieman vuodesta 2008. Yhdysvalloissa vireillä olevista patenttioikeudenkäynneistä aiheutuvien kulujen arvioidaan olevan suuremmat kuin vuonna 2008.

Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan hieman vuodesta 2008. Lisäksi loppuvuonna liikevoittoa nostaa Pfizerilta saatava 4 miljoonan euron kertaluonteinen maksu. Maksun edellytyksenä on, että EU komissio hyväksyy Orionin ja Pfizerin solmiman sopimuksen eläinrauhoitteiden Euroopan markkinaoikeuksien palauttamisesta Orionille.

Tutkimus- ja kehityskulut ovat noin 95 miljoonaa euroa. Lisäksi markkinoilla jo olevien tuotteiden tukemiseen käytetään noin 10 miljoonaa euroa. Jälkimmäinen erä sisältyy nykyisin tuloslaskelmassa tuotekustannuksiin, kun aikaisemmin molemmat erät raportoitiin osana tutkimuskuluja.

Konsernin investoinnit ovat noin 65 miljoonaa euroa sisältäen Simdax-lääkkeen takaisinoston, mutta ei uusia olennaisia yritys- tai tuotehankintoja.

Julkaistu 7.8.2009

Liikevaihto nousee hieman vuodesta 2008. Lääkemyynti Orionin oman myyntiverkoston kautta kasvaa edelleen sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Comtess/Comtan- ja Stalevo-tuotteiden maailmanlaajuinen markkinamyynti kasvaa, mutta aiempaa hitaammin. Novartikselle toimitettavien Parkinson-lääkkeiden määrän ennakoidaan kasvavan.

Markkinointipanostukset kasvavat johtuen Abbott-yhtiöltä takaisin ostetun Simdax-tuotteen myynnin ja markkinoinnin aloittamisesta useissa maissa sekä muiden tuotteiden lanseerauksista. Tutkimuskulut ovat edellisen vuoden tasolla. Yhdysvalloissa vireillä olevista patenttioikeudenkäynneistä aiheutuvien kulujen arvioidaan olevan suuremmat kuin vuonna 2008.

Liikevoiton arvioidaan kasvavan hieman vuodesta 2008. Maailmanlaajuisella taloudellisella taantumalla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta tulokseen, mutta se lisää epävarmuutta kannattavuuden ennakoinnissa.

Tutkimus- ja kehityskulut ovat noin 90 miljoonaa euroa. Lisäksi markkinoilla jo olevien tuotteiden tukemiseen käytetään noin 10 miljoonaa euroa. Jälkimmäinen erä sisältyy nykyisin tuloslaskelmassa tuotekustannuksiin, kun aikaisemmin molemmat erät raportoitiin osana tutkimuskuluja.

Konsernin investoinnit ovat noin 65 miljoonaa euroa sisältäen Simdax-valmisteen takaisinoston, mutta ei uusia olennaisia yritys- tai tuotehankintoja.

Julkaistu 27.4.2009

Liikevaihto nousee hieman vuodesta 2008. Orionin oman myyntiverkoston kautta tapahtuva lääkemyynti kasvaa edelleen sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Comtess/Comtan- ja Stalevo-tuotteiden maailmanlaajuinen markkinamyynti kasvaa, mutta aiempaa hitaammin. Novartikselle toimitettavien Parkinson-lääkkeiden määrän ennakoidaan hieman kasvavan.

Markkinointipanostukset kasvavat maltillisesti ja niiden nousu johtuu erityisesti tuotelanseerauksista. Tutkimuskulut ovat edellisen vuoden tasolla. Yhdysvalloissa meneillään olevat patenttioikeudenkäynnit jatkuvat ja niistä aiheutuvien kulujen arvioidaan olevan hieman suuremmat kuin vuonna 2008.

Liikevoiton arvioidaan kasvavan hieman vuodesta 2008. Maailmanlaajuisella talouskriisillä ei arvioida olevan olennaista vaikutusta tulokseen, mutta se lisää epävarmuutta kannattavuuden ennakoinnissa.

Tutkimus- ja kehityskulut ovat noin 90 miljoonaa euroa. Lisäksi markkinoilla jo olevien tuotteiden tukemiseen käytetään noin 10 miljoonaa euroa. Jälkimmäinen erä sisältyy nykyisin tuloslaskelmassa tuotekustannuksiin, kun aikaisemmin molemmat erät raportoitiin osana tutkimuskuluja.

Konsernin investoinnit ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja ovat noin 45 miljoonaa euroa.

Julkaistu 6.2.2009

Liikevaihto nousee hieman vuodesta 2008. Orionin oman myyntiverkoston kautta tapahtuva lääkemyynti kasvaa edelleen sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Orionin Parkinson-lääkkeiden markkinamyynti kasvaa, mutta aiempaa hitaammin. Novartikselle toimitettavien Parkinson-lääkkeiden määrän ennakoidaan hieman kasvavan.

Markkinointipanostukset kasvavat maltillisesti ja niiden nousu johtuu erityisesti tuotelanseerauksista. Tutkimuskulut ovat edellisen vuoden tasolla. Sisäiset, kiinteät tutkimus- ja kehityskulut pienenevät uudelleenjärjestelyjen seurauksena, mutta käynnissä olevien ja käynnistyvien kliinisten tutkimusten vuoksi ulkoiset kustannukset kasvavat. Yhdysvalloissa meneillään olevat patenttioikeudenkäynnit jatkuvat ja niistä aiheutuvien kulujen arvioidaan olevan hieman suuremmat kuin vuonna 2008.

Liikevoiton arvioidaan kasvavan hieman vuodesta 2008. Talouskriisillä ei arvioida olevan olennaista vaikutusta tulokseen, mutta se lisää epävarmuutta kannattavuuden ennakoinnissa.

Tutkimus- ja kehityskulut ovat noin 100 miljoonaa euroa.

Konsernin investoinnit ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja ovat noin 45 miljoonaa euroa.