Näkymät vuodelle 2008

Julkaistu 28.10.2008

Liikevaihto nousee hieman vuodesta 2007. Orionin oman myyntiverkoston kautta tapahtuvan lääkemyynnin odotetaan edelleen kasvavan maltillisesti Suomessa ja jatkavan kasvuaan Suomen ulkopuolella, jossa kehitystä kuitenkin hidastaa Saksassa myynnissä olleen Calcimagon-osteoporoosilääkkeen lisenssisopimuksen päättyminen vuoden 2007 lopussa. Parkinson-lääkkeiden markkinamyynti kasvaa edelleen, mutta kasvu on aiempaa hitaampaa. Parkinson-lääkkeiden toimitusten markkinointipartneri Novartikselle ennakoidaan olevan edellisen vuoden tasolla.

Markkinointi- ja tutkimuspanostukset kasvavat maltillisesti. Markkinointikuluja nostavat erityisesti tuotteiden lanseeraukset Orionin omissa yksiköissä Suomen ulkopuolella. Tutkimuskuluja lisäävät lähinnä edellisvuoden aikana käynnistyneet kliiniset tutkimukset. Yhdysvalloissa vireillä olevat patenttioikeudenkäynnit nostavat hallinnon kuluja vuonna 2008.

Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan kasvavan hieman vuodesta 2007. Näitä kertaluonteisia eriä ovat mm. Calcimagonin lisenssisopimuksen päättymisestä saatu 6 milj. EUR kertakorvaus vuonna 2007 ja patenttioikeudenkäyntien kulut vuonna 2008, joita vuoden alusta on kertynyt 4,4 milj, EUR.

Tutkimus- ja kehityskulut ovat hieman yli 100 milj. EUR.

Konsernin investoinnit ilman uusia olennaisia tuote- tai yritysostoja ovat noin 55 milj. EUR.

Julkaistu 5.8.2008

Liikevaihto nousee hieman vuodesta 2007. Orionin oman myyntiverkoston kautta tapahtuvan lääkemyynnin odotetaan edelleen kasvavan maltillisesti Suomessa ja jatkavan kasvuaan Suomen ulkopuolella, jossa kehitystä kuitenkin hidastaa Saksassa myynnissä olleen Calcimagon-osteoporoosilääkkeen lisenssisopimuksen päättyminen vuoden 2007 lopussa. Parkinson-lääkkeiden markkinamyynti kasvaa edelleen, mutta kasvu on aiempaa hitaampaa. Parkinson-lääkkeiden toimitusten Novartikselle ennakoidaan olevan edellisen vuoden tasolla.

Markkinointi- ja tutkimuspanostukset kasvavat maltillisesti. Markkinointikuluja nostavat erityisesti tuotteiden lanseeraukset Orionin omissa yksiköissä Suomen ulkopuolella. Tutkimuskuluja lisäävät lähinnä edellisvuoden aikana käynnistyneet kliiniset tutkimukset. Yhdysvalloissa alkaneet patenttioikeudenkäynnit nostavat hallinnon kuluja vuonna 2008.

Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan kasvavan hieman vuodesta 2007. Näitä kertaluonteisia eriä ovat mm. Calcimagonin lisenssisopimuksen päättymisestä saatu kertakorvaus vuonna 2007 ja patenttioikeudenkäyntien kulut vuonna 2008.

Tutkimus- ja tuotekehityskulut ovat hieman yli 100 milj. EUR.

Konsernin investoinnit ilman uusia olennaisia tuote- tai yritysostoja ovat noin 50 milj. EUR.

Julkaistu 25.4.2008

Liikevaihto nousee hieman vuodesta 2007. Orionin oman myyntiverkoston kautta tapahtuvan lääkemyynnin odotetaan edelleen kasvavan maltillisesti Suomessa ja jatkavan kasvuaan Suomen ulkopuolella, jossa kehitystä kuitenkin hidastaa Saksassa myynnissä olleen Calcimagon-osteoporoosilääkkeen lisenssisopimuksen päättyminen vuoden 2007 lopussa. Parkinson-lääkkeiden markkinamyynti kasvaa edelleen, mutta kasvu on aiempaa hitaampaa. Novartikselle toimitettavien Parkinson-lääkkeiden määrän ennakoidaan hieman kasvavan.

Markkinointi- ja tutkimuspanostukset kasvavat maltillisesti. Markkinointikuluja nostavat erityisesti tuotteiden lanseeraukset Orionin omissa yksiköissä Suomen ulkopuolella. Tutkimuskuluja lisäävät lähinnä edellisvuoden aikana käynnistyneet kliiniset tutkimukset. Yhdysvalloissa alkaneet patenttioikeudenkäynnit nostavat hallinnon kuluja vuonna 2008.

Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan kasvavan hieman vuodesta 2007. Näitä kertaluonteisia eriä ovat mm. Calcimagonin lisenssisopimuksen päättymisestä saatu kertakorvaus vuonna 2007 ja patenttioikeudenkäyntien kulut vuonna 2008.

Tutkimus- ja tuotekehityskulut ovat hieman yli 100 milj. EUR.

Konsernin investoinnit ilman olennaisia tuote- tai yritysostoja ovat noin 40 milj. EUR.

Julkaistu 7.2.2008

Liikevaihto nousee hieman vuodesta 2007. Orionin oman myyntiverkoston kautta tapahtuvan lääkemyynnin odotetaan edelleen kasvavan maltillisesti Suomessa ja jatkavan kasvuaan Suomen ulkopuolella, jossa kehitystä kuitenkin hidastaa Saksassa myynnissä olleen Calcimagon-osteoporoosilääkkeen lisenssisopimuksen päättyminen vuoden 2007 lopussa. Parkinson-lääkkeiden markkinamyynti kasvaa edelleen, mutta kasvu on aiempaa hitaampaa. Novartikselle toimitettavien Parkinson-lääkkeiden määrän ennakoidaan hieman kasvavan.

Markkinointi- ja tutkimuspanostukset kasvavat maltillisesti. Markkinointikuluja nostavat erityisesti tuotteiden lanseeraukset Orionin omissa yksiköissä Suomen ulkopuolella. Tutkimuskuluja lisäävät lähinnä edellisvuoden aikana käynnistyneet kliiniset tutkimukset. Yhdysvalloissa alkaneet patenttioikeudenkäynnit nostavat hallinnon kuluja vuonna 2008.

Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan kasvavan hieman vuodesta 2007. Näitä kertaluonteisia eriä ovat mm. Calcimagonin lisenssisopimuksen päättymisestä johtuva kertakorvaus vuonna 2007 ja patenttioikeudenkäyntien kulut vuonna 2008.

Tutkimus- ja tuotekehityskulut ovat hieman yli 100 milj. EUR.

Konsernin investoinnit ovat noin 40 milj. EUR.