Näkymät vuodelle 2007

Julkaistu 24.10.2007

Liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2006. Orionin oman myyntiverkoston kautta tapahtuva lääkemyynti kasvaa Suomessa maltillisesti ja jatkaa kasvuaan Suomen ulkopuolella. Parkinson-lääkkeiden markkinamyynti kasvaa edelleen vakaasti, joskin edellisiä vuosia hitaammin. Toimitusten Novartikselle ennakoidaan olevan hieman suurempia kuin vuonna 2006.

Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan kasvavan hieman vertailuvuodesta huolimatta kasvavista panostuksista markkinointiin ja tutkimukseen. Markkinointikuluja nostavat erityisesti Orionin omien yksiköiden panostukset valmisteiden markkinoilletuonteihin Suomen ulkopuolella.

Tutkimuskulut ovat noin 95 milj. EUR, josta lääketutkimuksen osuus on noin 90 milj. EUR. Tutkimuskuluja edellisestä vuodesta lisäävät lähinnä käynnistyneet uudet kliiniset tutkimukset.

Investoinnit ovat noin 35 milj. EUR. 

Julkaistu 6.8.2007

Liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2006. Orionin oman myyntiverkoston kautta tapahtuva lääkemyynti kasvaa Suomessa maltillisesti ja jatkaa kasvuaan Suomen ulkopuolella. Entakaponituotteiden markkinamyynti kasvaa edelleen vakaasti, joskin edellisiä vuosia hitaammin. Toimitusten Novartikselle ennakoidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2006, jolloin niiden voimakas kasvu johtui osittain Novartiksen varmuusvarastomäärien noususta.

Liikevoiton ilman kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan kasvavan hieman vertailuvuodesta huolimatta kasvavista panostuksista markkinointiin ja tutkimukseen. Markkinointikuluja nostavat erityisesti Orionin omien yksiköiden panostukset valmisteiden markkinoille tuonteihin Suomen ulkopuolella.

Tutkimuskulut ovat noin 95 milj. EUR, josta lääketutkimuksen osuus on noin 90 milj. EUR. Tutkimuskuluja edellisestä vuodesta lisäävät lähinnä käynnistyneet uudet kliiniset tutkimukset.

Investoinnit ovat noin 35 milj. EUR.

Julkaistu 25.4.2007

Liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2006. Orionin oman myyntiverkoston kautta tapahtuvan lääkemyynnin odotetaan kääntyvän Suomessa maltilliseen kasvuun ja jatkavan kasvuaan Suomen ulkopuolella. Entakaponituotteiden markkinamyynti kasvaa edelleen vakaasti, mutta edellisiä vuosia hitaammin. Toimitusten Novartikselle ennakoidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2006, jolloin niiden voimakas kasvu johtui osittain Novartiksen varmuusvarastomäärien noususta.

Liikevoiton ilman kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan kasvavan hieman vuodesta 2006 huolimatta kasvavista panostuksista markkinointiin ja tutkimukseen. Markkinointikuluja nostavat erityisesti panostukset tuotteiden lanseeraukseen Orionin omissa yksiköissä Euroopassa Suomen ulkopuolella. Tutkimuskuluja lisäävät lähinnä käynnistymässä olevat uudet kliiniset tutkimukset.

Tutkimuskulut ovat noin 95 milj. EUR, josta lääketutkimuksen osuus on noin 90 milj. EUR.

Investoinnit ovat noin 35 milj. EUR. 

Julkaistu 6.2.2007

Liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2006. Orionin oman myyntiverkoston kautta tapahtuvan lääkemyynnin odotetaan kääntyvän Suomessa maltilliseen kasvuun ja jatkavan kasvuaan Suomen ulkopuolella. Entakaponituotteiden markkinamyynti kasvaa edelleen vakaasti, mutta edellisiä vuosia hitaammin. Toimitusten Novartikselle ennakoidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2006, jolloin niiden voimakas kasvu johtui osittain Novartiksen varmuusvarastomäärien noususta.

Liikevoiton ilman kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan kasvavan hieman vuodesta 2006 huolimatta kasvavista panostuksista markkinointiin ja tutkimukseen. Markkinointikuluja nostavat erityisesti panostukset tuotteiden lanseeraukseen Orionin omissa yksiköissä Euroopassa Suomen ulkopuolella. Tutkimuskuluja lisäävät lähinnä käynnistymässä olevat uudet kliiniset tutkimukset.

Tutkimuskulut ovat noin 95 milj. EUR, josta lääketutkimuksen osuus on noin 90 milj. EUR.

Konsernin investoinnit ovat noin 35 milj. EUR.