Näkymät vuodelle 2006

Julkaistu 2.11.2006

Lääkeliiketoiminnan liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuodesta 2005 erityisesti entakaponituotteiden ansiosta. Niiden myynti markkinointipartneri Novartikselle oli vuoden alkupuoliskolla ja erityisesti ensimmäisinä kuukausina poikkeuksellisen suurta. Lääkemyynti Suomessa tulee olemaan edellistä vuotta pienempi.

Lääkeliiketoiminnan liikevoiton arvioidaan paranevan edellisvuotisesta samassa suhteessa kuin kaudella 1–9/2006. Liiketoiminnan kiinteät kulut ovat edellisen vuoden tasolla.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto ja -liikevoitto paranevat edellisestä vuodesta.

Kertaluonteisten myyntivoittojen takia konsernierien liikevoiton oletetaan olevan parempi kuin edellisenä vuonna.

Konsernin tutkimuskulut ovat noin 80 miljoonaa euroa.

Investointien oletetaan olevan noin 25 miljoonaa euroa.

Kokonaisuutena Orion-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan edellisvuodesta samassa suhteessa kuin kaudella 1-9/2006.

Julkaistu 7.8.2006

Lääkeliiketoiminnan liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuodesta 2005 erityisesti entakaponituotteiden ansiosta. Niiden myynnin kasvu tasaantuu loppuvuoden kuluessa. Vuoden alkupuoliskolla ja erityisesti ensimmäisinä kuukausina toimitukset markkinointipartneri Novartikselle olivat poikkeuksellisen suuria. Lääkelain muutokset, erityisesti korvattavuuden piiriin kuuluvien reseptilääkkeiden hinnanalennus sekä apteekkialennusten poistuminen, laskivat kotimaan myyntiä alkuvuonna. Kotimaan lääkemyynnin arvellaan yltävän loppuvuonna edellisvuoden vastaavan jakson tasolle.

Lääkeliiketoiminnan liikevoiton arvioidaan paranevan jonkin verran liikevaihdon kasvun seurauksena. Myynnin ja markkinoinnin kulut ja tutkimuskulut nousevat hieman edellisestä vuodesta.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto kasvaa ja liikevoitto paranee edellisestä vuodesta.

Kertaluonteisten myyntivoittojen takia konsernierien liikevoiton oletetaan olevan parempi kuin edellisenä vuonna.

Konsernin tutkimuskulut ovat noin 85 miljoonaa euroa, josta lääkeliiketoiminnan osuus on yli 80 miljoonaa. Investointien oletetaan olevan hieman yli 20 miljoonaa euroa.

Kokonaisuutena Orion-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan jonkin verran edellisvuodesta.

Orioniin siirtyviä liiketoimintoja koskeva näkymäarvio loppuvuodelle 2006

Näkymät on julkaistu jakautuneen Orionin pörssitiedotteena 6.6.2006 sekä osana uuden Orionin Listalleottoesitettä 21.6.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuodesta 2005 erityisesti entakaponituotteiden ansiosta. Alkuvuoden voimakas myynnin kasvu hidastuu selvästi loppuvuodesta. Vuoden ensimmäisinä kuukausina toimitukset markkinointipartneri Novartikselle olivat poikkeuksellisen suuria ja niiden ennakoidaan olevan selvästi alhaisemmalla tasolla loppuvuoden kuluessa. Lääkelain muutokset, erityisesti korvattavuuden piiriin kuuluvien reseptilääkkeiden hinnanalennus sekä apteekkialennusten poistuminen, laskivat kotimaan myyntiä alkuvuonna. Koko vuoden kotimaan myynnin arvioidaan kuitenkin olevan edellisen vuoden tasolla.

Lääkeliiketoiminnan liikevoiton arvioidaan paranevan jonkin verran liikevaihdon kasvun seurauksena. Myynnin ja markkinoinnin kulut ja tutkimuskulut nousevat hieman edellisestä vuodesta.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto kasvaa ja liikevoitto paranee selvästi edellisestä vuodesta.

Kertaluonteisten myyntivoittojen takia Orionin konsernitason kustannusten oletetaan jäävän pienemmiksi kuin edellisen vuoden eriytetyissä luvuissa.

Konsernin tutkimuskulut ovat noin 85 miljoonaa euroa, josta lääkeliiketoiminnan osuus on yli 80 miljoonaa. Investointien oletetaan olevan hieman yli 20 miljoonaa euroa.

Kokonaisuutena uuden Orion-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liikevoiton paranevan jonkin verran verrattuna jakautuvan Orion-konsernin vuoden 2005 tilinpäätöksestä eriytettyihin lukuihin.