Näkymät

Näkymäarvio vuodelle 2018 (annettu 7.2.2018)

 

Tuotteiden generisoitumisen ja hintakilpailun johdosta arvioimme, että vuoden 2018 liikevaihto on samalla tasolla tai laskee hieman vuodesta 2017 (vuonna 2017 liikevaihto oli 1 085 miljoonaa euroa).

Orion jatkaa määrätietoisesti toimenpiteitä kasvun aikaansaamiseksi. Liikevaihdon arvioidun kehityksen ja näiden toimenpiteiden seurauksena liikevoiton ilman olennaisia myyntivoittoja arvioidaan laskevan vuodesta 2017 (vuonna 2017 liikevoitto ilman myyntivoittoja oli 293 miljoonaa euroa).