Näkymäarvio vuodelle 2020

(Annettu 5.2.2020)

Orion arvioi, että vuoden 2020 liikevaihto on samalla tasolla kuin vuonna 2019 (liikevaihto vuonna 2019 oli 1 051 miljoonaa euroa).


Liikevoiton arvioidaan laskevan vuodesta 2019 (liikevoitto vuonna 2019 oli 253 miljoonaa euroa).