Näkymäarvio vuodelle 2022

Annettu 10.2.2022

Orion arvioi, että vuoden 2022 on samalla tasolla kuin vuonna 2021
(liikevaihto vuonna 2021 oli 1 041 miljoonaa euroa).


Liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2021
(liikevoitto vuonna 2021 oli 243 miljoonaa euroa).