Näkymäarvio vuodelle 2020

(Päivitys, annettu 8.7.2020)

Orion arvioi, että vuoden 2020 liikevaihto on samalla tasolla kuin vuonna 2019
(liikevaihto vuonna 2019 oli 1 051 miljoonaa euroa).


Liikevoiton arvioidaan kasvavan hieman tai kasvavan vuodesta 2019
(liikevoitto vuonna 2019 oli 253 miljoonaa euroa).

(Päivitys, annettu 24.4.2020)

Orion arvioi, että vuoden 2020 liikevaihto on samalla tasolla kuin vuonna 2019
(liikevaihto vuonna 2019 oli 1 051 miljoonaa euroa).


Liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2019
(liikevoitto vuonna 2019 oli 253 miljoonaa euroa).

(Annettu 5.2.2020)

Orion arvioi, että vuoden 2020 liikevaihto on samalla tasolla kuin vuonna 2019
(liikevaihto vuonna 2019 oli 1 051 miljoonaa euroa).


Liikevoiton arvioidaan laskevan vuodesta 2019
(liikevoitto vuonna 2019 oli 253 miljoonaa euroa).