Näkymäarvio vuodelle 2021

Annettu 9.2.2021

Orion arvioi, että vuoden 2021 liikevaihto laskee hieman vuodesta 2020.
(liikevaihto vuonna 2020 oli 1 078 miljoonaa euroa).


Liikevoiton arvioidaan laskevan tai laskevan selvästi vuodesta 2020
(liikevoitto vuonna 2020 oli 280 miljoonaa euroa).