Taloudellista tietoa

Orionin taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Liikevaihto

Liikevoitto

Omavaraisuusaste

Osinko