Taloudellista tietoa

Orionin taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Liikevaihto


Liikevoitto

Omavaraisuusaste

Osinko