Sisäpiirirekisteri

Orion Oyj ylläpitää sisäpiirirekisteriään Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä. Orionin julkisesta sisäpiirirekisteristä ilmenevät ajanmukaiset tiedot yhtiön ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten osakeomistuksista.