Liputukset

Arvopaperimarkkinalain mukaan listayhtiön osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa kohdeyhtiölle ja Finanssivalvonnalle (liputusilmoitus), kun osuus saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin taikka kahden kolmasosan kohdeyhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä.

Liputusilmoitukset lähetetään Orionille osoitteeseen trading(a)orion.fi. Liputuksesta pyydetään ilmoittamaan myös Orionin sijoittajasuhteisiin.

7.3.2022

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

3.3.2022

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

25.2.2022

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

24.2.2022

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

17.2.2022

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

11.2.2022

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

9.2.2022

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

8.2.2022

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

27.1.2022

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

8.10.2021

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

8.10.2021

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

22.7.2021

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

21.7.2021

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

16.7.2021

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

15.7.2021

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

2.7.2021

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

30.6.2021

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

29.6.2021

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

28.6.2021

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

23.6.2021

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

23.6.2021

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

18.6.2021

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

17.6.2021

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

28.5.2021

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

27.5.2021

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

20.5.2021

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

19.5.2021

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

17.5.2021

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

11.5.2021

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

5.5.2021

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

5.5.2021

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

28.11.2019

Orion Oyj sai arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n ja Tukinvest Oy:n yhteenlaskettu osuus Orionin osakkeiden äänimäärästä ylitti 28.11.2019 tehdyn Orion Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaisen osakemuunnon seurauksena 5 prosenttia.

24.9.2014

Orion Oyj sai arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan The Capital Group Companies, Inc:n hallinnoimien Orion Oyj:n B-osakkeiden kokonaismäärä alitti 22.9.2014 viiden (5) prosentin osuuden Orion Oyj:n kaikista osakkeista.

5.9.2012

Orion Oyj sai arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan The Capital Group Companies, Inc:n hallinnoimien Orion Oyj:n B-osakkeiden kokonaismäärä ylitti 3.9.2012 yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Orion Oyj:n kaikista osakkeista.

7.11.2011

Orion Oyj sai arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Erkki Etolan ja hänen hallinnoimansa yhtiön omistamien Orion Oyj:n osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on 7. marraskuuta 2011 tehdyn Orion Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaisen osakemuunnon seurauksena ylittänyt yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Orion Oyj:n kaikista äänistä. 

26.9.2011

Orion Oyj sai arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Capital Research and Management Companyn hallinnoimien keskinäisten rahastojen omistamien Orion Oyj:n B-osakkeiden kokonaismäärä on 22.9.2011 tehdyillä kaupoilla noussut yli yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Orion Oyj:n kaikista osakkeista. Capital Research and Management Companyn hallinnoimissa rahastoissa oli ilmoituksen mukaan 7 196 174 B-sarjan osaketta, niiden osuus Orion Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä oli 5,0944 % ja osuus äänimäärästä 0,7135 %. 

13.10.2010

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen mukaan Capital Research and Management Companyn hallinnoimien keskinäisten rahastojen omistamien Orion Oyj:n B-osakkeiden kokonaismäärä on 13. lokakuuta 2010 markkinoilla tehdyillä kaupoilla laskenut alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Orion Oyj:n kaikista osakkeista. 

21.11.2007

Capital Research and Management Company ilmoitti arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti, että se hallinnoi 7 281 692 kappaletta Orionin B-osaketta. Mainittujen osakkeiden osuus oli ilmoitusta annettaessa 5,15 % Orionin koko osakekannasta ja äänimäärästä 0,63 %.