Osakkeenomistajat

Tiedot Orionin omistajista ja omistusten muutoksista päivittyvät kunkin kuukauden lopussa Euroclear Finlandin ylläpitämän osakasluettelon mukaisesti. Suurimmat omistajat -luettelot on ryhmitelty kokonaismääräysvallan mukaan. Luettelot kootaan kuukausittain Orionin 1 000 suurimman osakkeenomistajan joukosta. Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat eivät näy taulukoissa. 

Ryhmittelyn perusteena ovat Orionin tiedossa olevat henkilöomistajien suorat omistukset äänimäärineen, osakkeenomistajalla olevaan äänimäärään rinnastettavat liikkeeseenlaskijan tiedossa olevat osakkeenomistajan määräysvallassa olevalla yhteisöllä tai säätiöllä olevat äänimäärät, osakkeenomistajan ja sen määräysvallassa olevan yhteisön eläkesäätiöllä ja eläkekassalla olevat äänimäärät sekä muut äänimäärät, joiden käytöstä osakkeenomistaja voi yksin tai yhdessä kolmannen kanssa päättää tekemänsä sopimuksen nojalla tai muutoin.