Osingot

Osinkopolitiikka

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet. 

Osinkohistoria

 


2019: Hallituksen osinkoehdotus

A- ja B-osakkeet antavat osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Osinkojen maksaminen

Osinko ja pääoman palautus maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittyinä Orionin osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön hallussa täsmäytyspäivänä oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa eikä pääoman palautusta.

Osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan arvo-osuusjärjestelmään täsmäytyspäivään mennessä, maksetaan osinko ja pääoman palautus vasta osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen.

Osinkojen vanhentumisaika on kolme (3) vuotta maksupäivästä yleisten vanhentumissääntöjen mukaisesti.