Osingot

Osinkopolitiikka

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet. 

Osinkohistoria

Vuosi

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006 proforma

Osinko, euroa

1,45

1,55*

1,30

1,30

1,25

1,30

1,30

1,20

1,00

0,95

1,00

1,00

Pääoman palautus, euroa

       

 

 

0,12

0,06

0,10

 

 

 

*) Osinko 1,35 euroa + ylimääräinen juhlaosinko 0,20 euroa.

A- ja B-osakkeet antavat osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Osinkojen maksaminen

Osinko ja pääoman palautus maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittyinä Orionin osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön hallussa täsmäytyspäivänä oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa eikä pääoman palautusta.

Osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan arvo-osuusjärjestelmään täsmäytyspäivään mennessä, maksetaan osinko ja pääoman palautus vasta osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen.

Osinkojen vanhentumisaika on kolme (3) vuotta maksupäivästä yleisten vanhentumissääntöjen mukaisesti.