Osakekohtaisia tunnuslukuja

 

 

2017

2018 

2019

2020

2021

Osakekohtainen tulos1), €

1,61  2,36

1,43

1,56

1,38

Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, €

1,09  2,32

1,68

1,85

0,96

Osakekohtainen oma pääoma, €

 4,83  5,50

5,55

5,21

5,32

Osingot yhteensä, milj. €

 203,8  211,0

210,7

210,7

210,8*

Osingonjakosuhde, %

 90,1 %  63,8 %

105,2 %

95,9 %

108,8 %*

Osakekohtainen osinko, €

 1,45  1,50

1,50

1,50

1,50*

Osakkeita yhteensä 31.12.

141 257 828

 141 257 828

141 257 828

141 134 278

141 134 278

     Osakemäärä kaudella keskimäärin ilman 
     yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

 140 582 427  140 695 388

140 571 373

140 506 969

140 546 563

Osakkeiden kokonaisvaihto Nasdaq Helsingissä, % koko osakemäärästä

 63,6 %  87,5 %

61,9 %

75,2 %

61,0 %

Osakekannan markkina-arvo 31.12. ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, milj. €

 4 406,1  4 261,0

5 786,5

5 267,0

5 118,7

 

   

A-osake

   

Osakemäärä 31.12.

 37 120 346  37 120 346

36 335 463

35 122 793

34 813 206

Päätöskurssi 31.12., €

 32,07  30,30

40,95

37,40

36,10

Kauden alin kurssi, €

 31,21  24,75

28,20

29,60

33,45

Kauden keskikurssi, €

 46,37  29,63

34,26

40,26

36,33

Kauden ylin kurssi, €

 58,35  35,70

42,00

48,45

41,05

Vaihdettu osakemäärä Nasdaq Helsingissä,  1 000 kpl

 3 198  2 132

2 149

2 547

1 621

     Vaihdon osuus osakemäärästä, %

 8,5 %   5,7 %

5,9 %

7,3 %

4,7 %


 

   

B-osake

   

Osakemäärä 31.12.

 104 137 482  104 137 482

104 922 365

106 011 485

106 321 072

Päätöskurssi 31.12., €

 31,08  30,28

41,27

37,53

36,52

Kauden alin kurssi, €

 29,72  22,57

28,19

30,02

32,51

Kauden keskikurssi, €

 43,11  27,90

33,48

40,69

35,86

Kauden ylin kurssi, €

 58,50  33,50

42,52

48,80

39,42

Vaihdettu osakemäärä Nasdaq Helsingissä,  1 000 kpl

 86 594  121 459

85 304

103 557

84 437

     Vaihdon osuus osakemäärästä, %

83,6 %  116,6 %

81,3%

97,7%

79,4 %

 
1) Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.

2) Osinko 1,35 euroa + juhlaosinko 0,20 euroa.