Osakekohtaisia tunnuslukuja

 

 

2014

2015

2016

2017

2018 

Osakekohtainen tulos1), €

1,50  1,48 1,77 1,61  2,36

Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, €

1,72  1,51 1,62 1,09  2,32

Osakekohtainen oma pääoma, €

3,66  4,22 4,57  4,83  5,50

Osingot yhteensä, milj. €

182,9  183,1 217,7  203,8  211,0

Osingonjakosuhde, %

86,7 %  87,8 % 87,6 %  90,1 %  63,8 %

Osakekohtainen osinko, €

1,30

 

1,30

1,552)

 1,45  1,50

Osakekohtainen pääoman palautus, €

-

-

-

 -  

Osakkeita yhteensä 31.12.

141 257 828

141 257 828

141 257 828

141 257 828

 141 257 828

     Osakemäärä kaudella keskimäärin ilman 
     yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

140 688 163

140 830 112

140 474 462

 140 582 427  140 695 388

Osakkeiden kokonaisvaihto Nasdaq Helsingissä, % koko osakemäärästä

54,8 %

49,5 %

41,8 %

 63,6 %  87,5 %

Osakekannan markkina-arvo 31.12. ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, milj. €

3 595,6

4 496,9

5 944,1

 4 406,1  4 261,0

 

         

A-osake

         

Osakemäärä 31.12.

40 412 981

38 906 154

38 294 154

 37 120 346  37 120 346

Päätöskurssi 31.12., €

25,03

 

31,83

42,38

 32,07  30,30

Kauden alin kurssi, €

19,13  24,90 27,70  31,21  24,75

Kauden keskikurssi, €

25,70  31,07 34,37  46,37  29,63

Kauden ylin kurssi, €

31,11  38,69 42,91  58,35  35,70

Vaihdettu osakemäärä Nasdaq Helsingissä,  1 000 kpl

2 595  2 868 1 984  3 198  2 132

     Vaihdon osuus osakemäärästä, %

6,3 %  7,2 % 5,1 %  8,5 %   5,7 %


 

         

B-osake

         

Osakemäärä 31.12.

100 844 847  102 351 674 102 963 674  104 137 482  104 137 482

Päätöskurssi 31.12., €

25,77  31,97 42,29  31,08  30,28

Kauden alin kurssi, €

19,07  25,47 27,79  29,72  22,57

Kauden keskikurssi, €

25,59  31,08 34,54  43,11  27,90

Kauden ylin kurssi, €

31,33  38,86 43,10  58,50  33,50

Vaihdettu osakemäärä Nasdaq Helsingissä,  1 000 kpl

74 825  67 069 57 063  86 594  121 459

     Vaihdon osuus osakemäärästä, %

74,9 %  66,1 % 55,6 % 83,6 %  116,6 %

 
1) Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.

2) Osinko 1,35 euroa + juhlaosinko 0,20 euroa.