Osakekohtaisia tunnuslukuja

 

 

2013 

2014

2015

2016

2017

Osakekohtainen tulos1), €

1,46

1,50  1,48 1,77 1,61

Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, €

1,02 

1,72  1,51 1,62 1,09

Osakekohtainen oma pääoma, €

3,66 

3,66  4,22 4,57  4,83

Osingot yhteensä, milj. €

175,7 

182,9  183,1 217,7  203,8

Osingonjakosuhde, %

85,6 % 

86,7 %  87,8 % 87,6 %  90,1 %

Osakekohtainen osinko, €

1,25

1,30

 

1,30

1,552)

 1,45

Osakekohtainen pääoman palautus, €

-

-

-

 -

Osakkeita yhteensä 31.12.

141 257 828

141 257 828

141 257 828

141 257 828

141 257 828

     Osakemäärä kaudella keskimäärin ilman 
     yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

141 006 092 

140 688 163

140 830 112

140 474 462

 140 582 427

Osakkeiden kokonaisvaihto Nasdaq Helsingissä, % koko osakemäärästä

56,1 % 

54,8 %

49,5 %

41,8 %

 63,6 %

Osakekannan markkina-arvo 31.12. ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, milj. €

2 867,5 

3 595,6

4 496,9

5 944,1

 4 406,1

 

 

       

A-osake

 

       

Osakemäärä 31.12.

42 022 816 

40 412 981

38 906 154

38 294 154

 37 120 346

Efektiivinen osinkotuotto, %

6,1 % 

5,2 %  4,1 % 3,7 %  4,5 %

Hinta/voitto-suhde (P/E-luku)

13,94 

16,69  21,51 23,94  19,92

Päätöskurssi 31.12., €

20,35 

25,03

 

31,83

42,38

 32,07

Kauden alin kurssi, €

17,30 

19,13  24,90 27,70  31,21

Kauden keskikurssi, €

20,60 

25,70  31,07 34,37  46,37

Kauden ylin kurssi, €

24,42 

31,11  38,69 42,91  58,35

Vaihdettu osakemäärä Nasdaq Helsingissä,  1 000 kpl

2 736 

2 595  2 868 1 984  3 198

     Vaihdon osuus osakemäärästä, %

6,4 % 

6,3 %  7,2 % 5,1  8,5


 

 

       

B-osake

 

       

Osakemäärä 31.12.

99 235 012 

100 844 847  102 351 674 102 963 674  104 137 482

Efektiivinen osinkotuotto, %

6,1 % 

5,0 %  4,1 % 3,7 %  4,7 %

Hinta/voitto-suhde (P/E-luku)

13,99 

17,18  21,60 23,89  19,30

Päätöskurssi 31.12., €

20,42 

25,77  31,97 42,29  31,08

Kauden alin kurssi, €

17,28 

19,07  25,47 27,79  29,72

Kauden keskikurssi, €

20,16 

25,59  31,08 34,54  43,11

Kauden ylin kurssi, €

24,58 

31,33  38,86 43,10  58,50

Vaihdettu osakemäärä Nasdaq Helsingissä,  1 000 kpl

76 574 

74 825  67 069 57 063  86 594

     Vaihdon osuus osakemäärästä, %

77,6 % 

74,9 %  66,1 % 55,6 % 83,6 %

 
1) Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.

2) Osinko 1,35 euroa + juhlaosinko 0,20 euroa.