Orion tähtää lääkemarkkinaa nopeampaan kasvuun

Tutkimus ja tuotekehitys ovat Orionin vahvuuksia, joihin yhtiö aikoo panostaa jatkossakin. Tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa 1,5-kertaiseksi vuoteen 2025 mennessä.

Vuonna 2025 tuttu Orion näyttää hiukan erilaiselta Ainakin se näyttää liikevaihdollisesti suuremmalta. Yhtiöllä on vahva suunta ylöspäin.

”Pyrimme kasvamaan lääkemarkkinaa nopeammin. Strateginen tavoitteemme on, että liikevaihto on 1,5 miljardia euroa vuonna 2025. Eli haluamme 1,5-kertaistaa liikevaihtomme noin kuuden vuoden aikana”, kertoi talousjohtaja Jari Karlson marraskuisilla Sijoitus Invest -messuilla.

Karlson uskoo kasvun toteutuvan, jos Orion onnistuu tuotekehityksessä ja pääsee uusilla tuotteilla globaaleille markkinoille.

Koko liiketoiminnan on oltava kannattavaa

Vaikka kasvupanostukset on suunnattu innovatiivisiin uusiin tuotteisiin, geneerisillä valmisteilla on keskeinen rooli liiketoiminnan kehityksessä tulevaisuudessakin.

”Jotta meillä olisi varaa investoida tutkimukseen ja tuotekehitykseen, pitää huolehtia, että kaikki muutkin liiketoimintayksiköt pystyvät jatkamaan kannattavaa toimintaa ja jopa kasvamaan. Tasainen kassavirta mahdollistaa sen, että tuotekehitysriskejä uskalletaan ottaa”, Karlson pohtii.

Tavoitteisiin liittyen Orion pyrkii pitämään omavaraisuusasteensa vähintään 50 prosentin tasolla ja säilyttämään kannattavuutensa hyvänä. Liikevoiton pitäisi ylittää 25 prosenttia liikevaihdosta.

Megatrendit antavat suuntaa

Kysynnän tukena ja liiketoiminnan strategian taustalla on megatrendejä, joiksi Orionissa on määritelty ikääntyvä väestö, terveydenhuollon kustannustaakka, tieteen edistysaskeleet, lisääntynyt vastuu omasta terveydestä sekä kestävä kehitys ja vastuullisuus.

Väestön ikääntyminen vaikuttaa suoraan lääkkeiden kulutukseen. Yhteiskunnallisesti katsottuna kustannukset eivät saa nousta liikaa, mihin Karlsonin mukaan ratkaisuna ovat edullisemmat geneeriset lääkkeet.

”Lisäksi tiede kehittyy, ja meidän on pysyttävä siinä mukana. Ihmiset haluavat myös huolehtia itse omasta terveydestään, joten itsehoitovalikoimankin on oltava kunnossa.”

Karlson korostaa, että ainoa tapa rakentaa hyvinvointia on tehdä sitä vastuullisesti.

”Potilasturvallisuus on kaiken vastuullisuuden keskiössä: lääkkeiden on oltava toimivia ja turvallisia. Lisäksi otamme huomioon ympäristön, keräämme esimerkiksi talteen kaikki tuotannon jätevedet minimoidaksemme lääkepäästöriskin.”

Tavoitteet sisältävät mahdollisuuksia

Karlsonin mukaan kannattavan kasvun moottoreina ovat etenkin T&K-hankkeet eli tutkimuksen ja tuotekehityksen tuloksena saatavat lääkkeet. Osa on jo markkinoilla, osa vasta sinne tulossa.

”Esimerkiksi astman hoitoon tarkoitettuun Easyhaler®-tuoteperheeseen olemme tuomassa lisää vahvistusta. Myös eläinlääkkeiden puolella tehdään tutkimusta, ja tuomme sinne täydennystä.”

Kaikkea ei pysty itse tekemään, joten Orion pyrkii oman valmistuksensa ja tuotekehityksensä lisäksi hankkimaan ja lisensioimaan tuotteita.

”Olisi myös järkevää laajentaa läsnäoloa Euroopan ulkopuolelle”, Karlson muotoilee.

Tänä vuonna luupin alla on ollut etenkin Yhdysvaltain markkinat, joihin liittyy muun muassa ODM-109, suun kautta annosteltava levosimendaani ALS-taudin oireiden hoidossa. Kyseessä on Orionin kehittämä, jo käytössä oleva molekyyli, jota testataan uuteen sairauteen.

Lääkekehityksessä on lupaavia tulokkaita

Levosimendaani voi auttaa ylläpitämään hengityskapasiteettia ja siten tukea ALS-potilaiden yleistä toimintakykyä. Orion toteuttaa tutkimuksen yksin ja investoi siihen noin 60 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana. Tuloksia odotetaan ensi kesänä.

”ODM-109:lle on myönnetty harvinaislääkkeen asema Yhdysvalloissa ja EU:ssa, joissa on tarkoitus hakea myös myyntilupaa tulosten ollessa myönteisiä. Jos tutkimus onnistuu, valmisteelle saadaan myös tuotesuojaa”, kertoo Karlson.

Toinen keskeinen lääkekehityshanke on Orionin oma innovaatio, darolutamidi-molekyyli, jota kehitetään yhdessä Bayerin kanssa. Lääke on jo hyväksytty Yhdysvalloissa paikallisen kastraatioresistentin eturauhassyövän hoitoon.

Myyntilupahakemukset ovat vetämässä Euroopassa ja Japanissa. Yhtiöillä on lisäksi meneillään viimeisen kliinisen vaiheen tutkimus levinneen hormonisensitiivisen eturauhassyövän hoidosta. Tämän tutkimuksen ennakoitu valmistumisaika on vuoden 2022 loppupuolella.

Menestyksen varrella voi olla myös takapakkeja

Darolutamidiin liittyvässä yhteistyössä Bayer on maksanut pääosan kehityskuluista ja aikoo kaupallistaa tuotteen globaalisti. Orion vastaa valmistuksesta sekä osallistuu myyntiin ja markkinointiin Euroopassa yhdessä Bayerin kanssa.

”Taloudellisia vaikutuksia Orionille ovat etappimaksut ensimmäisestä myynnistä: euroissa USAssa jo saatu 45 miljoonaa sekä 20 miljoonaa EUssa ja kahdeksan miljoonaa Japanissa.”

Kun tuote alkaa myydä maailmalla, Orion saa darolutamidin maailmanlaajuisesta tuotemyynnistä porrastettua rojaltia, joka tulee olemaan noin 20 % sisältäen myös tuotteen valmistuksesta saatavan tulon. Myynnin kasvaessa rojalti voi olla jonkin verran suurempi. Lisäksi on tulossa mahdollisia kertasuorituksia tiettyjen myyntirajojen täyttyessä.

Haasteitakin on. Tutkimus- ja tuotekehityshankkeista osa epäonnistuu matkan varrella. Karlsonin mukaan itsekriittisyys on tarpeen: jos jotkut tutkimustulokset eivät ole lupaavia, jo kustannusten vuoksi kyseistä hanketta ei jatketa.

Tarve uusiin lääkehoitoihin ei lakkaa

Orion on pystynyt vaikeinakin aikoina huolehtimaan toiminnan kehittymisestä ja saanut lukuisia tuotteita markkinoille. Siksi yhtiössä uskotaan nykyisenkin tutkimuksen ja tuotekehityksen tuottavan onnistumisia ja siten mahdollistavan kasvutavoitteen. Karlson muistuttaa, että tarvetta uusiin lääkehoitoihin on jatkuvasti.

”Jos haluamme olla 1,5 miljardin euron kokoinen firma vuonna 2025, se ei ole mahdollista ilman panostuksia etukäteen. Kun firma kasvaa ja kannattaa, se näkyy myös yhtiön arvostuksessa. Tavoitteena on jatkaa kelvollisten osinkojen maksamista tulevaisuudessa.”

Karlsonin mukaan taloudellinen tavoite on jakaa vuotuista osinkoa, joka lähivuosina on vähintään 1,30 euroa osakkeelta, sekä kasvattaa osinkoa pitkällä aikavälillä.

Liikevaihdon maantieteellisessä jakaumassa Suomi on yhtiön suurin yksittäinen markkina 30 prosentilla. Noin puolet liikevaihdosta tulee Suomesta ja Pohjoismaista yhdessä. Muu Eurooppa kattaa hieman alle kolmasosan. Viiden vuoden päästä jakauma saattaa olla vielä globaalimpi.

 

Teksti: Tarja Västilä
Kuvat: Sami Heiskanen

 

8.1.2020