Toimitusjohtajan katsaukset 2021

Julkaistu 10.2.2022

Orion suoriutui jälleen hienosti pandemian keskellä – kehityshankkeista monia hyviä uutisia

”Vuonna 2021 Orion ja orionilaiset suoriutuivat jälleen hienosti COVID-19-pandemian edelleen jatkuessa ja vaikuttaessa monin tavoin toimintaympäristöömme. Työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta, tuotannon jatkuvuudesta, tuotteiden saatavuudesta sekä meneillään olevien kliinisten tutkimusten potilasturvallisuudesta huolehtiminen ovat olleet ensisijaisia tavoitteitamme. Kaiken tämän keskellä saimme lisäksi monia hyviä uutisia kehityshankkeistamme. Suorituksemme vallitsevissa olosuhteissa oli vahva, mistä haluan lämpimästi kiittää kaikkia orionilaisia ja yhteistyökumppaneitamme. 

Orionin liikevaihto laski hieman ja liikevoitto laski vuodesta 2020. Kehitys oli ennakoitua ja sitä selittävät pääosin vertailukautta selvästi pienemmät etappimaksut, tuotesuojan päättymisestä johtuva Dexdor®- ja Simdax®-lääkkeiden myynnin lasku sekä eläinlääkkeiden merkittävän jakelusopimuksen päättyminen. Muuten liiketoiminta kehittyi kuitenkin monin paikoin vahvasti lieventäen koko konsernin ennakoitua liikevaihdon ja liikevoiton laskua. Ilman etappimaksuja liikevoittomme oli edellisvuoden tasolla. 

Vaikka kokonaisliikevaihto laskikin edellisestä vuodesta, näimme vuonna 2021 positiivista kehitystä monilla alueilla. Orionin kirjaama Nubeqa®-tuotteen liikevaihto jatkoi odotetun vahvaa kasvuaan läpi vuoden. Eläinlääkkeet-yksikkö kärsi merkittävän jakelusopimuksen päättymisestä, mutta ilman päättyneen sopimuksen vaikutusta liikevaihto kasvoi hienosti noin 20 prosenttia. Erityistuotteet-yksikkö ylsi vahvan loppuvuoden ansiosta pieneen kasvuun, mikä on hyvä suoritus tilanteessa, jossa geneeristen lääkkeiden hintojen lasku on jatkunut. Easyhaler®-tuotteisto kärsi alkuvuonna pandemian aiheuttamista  rajoituksista, mutta päätyi vahvan loppuvuoden ansiosta pieneen kasvuun. Lisäksi Simdax®-tuotteen myynti oli ennakoitua parempaa, sillä tuotteen suora geneerinen eli samanlaisella formulaatiolla tapahtuva kilpailu ei useimmilla markkinoilla alkanutkaan vielä vuoden 2021 aikana. Dexdor®-tuotteen myynnin laskua puolestaan hidasti koko vuoden läpi jatkunut pandemiatilanne ja siitä johtunut rauhoitteiden tavanomaista korkeampi kysyntä. Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti oli keskipitkän aikavälin odotustemme mukaisella tasolla. Fermionin tuotteiden kysyntä on säilynyt hyvänä ja tuotantokapasiteetti on ollut lähes täydessä käytössä.

Vuonna 2021 saimme useita hyviä uutisia tutkimus- ja kehityshankkeistamme. Merkittävin uutinen saatiin joulukuussa, kun darolutamidia levinneen hormonisensitiivisen eturauhassyövän hoidossa arvioinut, yhdessä Bayerin kanssa tehtävä ARASENS-tutkimus saavutti päämuuttujansa. Tarkemmat tutkimustulokset julkaistaan lähiaikoina. Lisäksi aloitimme keväällä darolutamidilla uuden ARANOTE-tutkimuksen yhdessä Bayerin kanssa. Kesällä Orionin kehittämät eläinlääkkeet Bonqat® ja Tessie® saivat Euroopan komissiolta myyntiluvat ja virtuaali-todellisuuden hyödyntämisen vaikutuksia kroonisen alaselkäkivun hoidossa selvittänyt VIRPI-tutkimus raportoi positiivisia tuloksia. Syksyllä aloitimme tasipimidiinillä (ODM-105) uuden kliinisen vaiheen I tutkimuksen, jossa selvitetään molekyylin siedettävyyttä ja turvallisuutta terveillä vapaaehtoisilla. Molekyyli on tarkoitettu psykiatristen häiriöiden hoitoon. Katsauskauden lopussa teimme valinnan kahden uudenlaisen selektiivisen hormonisynteesin estäjän (CYP11A1-estäjä) eli ODM-208:n ja ODM-209:n välillä ja päätimme keskittyä ODM-208:n viemiseen eteenpäin. Etsimme parhaillaan kumppania molekyylin jatkokehitykseen ja kaupallistamiseen sekä valmistaudumme aloittamaan kliinisen vaiheen III tutkimusta.

Olemme tehneet paljon töitä Orionin tulevaisuuden eteen etsimällä uusia yhteistyö-mahdollisuuksia sekä tuote- ja yrityskauppakohteita. Vuonna 2021 teimme muun muassa ganaksolonin Euroopan oikeuksia koskevan sopimuksen yhdysvaltalaisen Marinuksen kanssa, varhaisen vaiheen tutkimusyhteistyö- ja lisenssisopimuksen ruotsalaisen Alligator Bioscience –yhtiön kanssa sekä aloitimme Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun kanssa tutkimusyhteistyön CAR T –soluhoidon kehittämiseksi. Maantieteellinen laajentumisemme Euroopan ulkopuolella on jatkunut, ja Orionilla on nyt myyntitoiminnot viidessä Aasian ja Tyynenmeren alueen maassa. Lisäksi tuotannon investoinnit olivat edellisvuosia korkeammalla tasolla. Määrätietoinen työ kasvun rakentamiseksi jatkuu myös alkaneena vuonna.

Globaalien toimitus- ja logistiikkaketjujen häiriöriski on ollut tavanomaista korkeampi jo kahden vuoden ajan eikä tilanteeseen ole näköpiirissä välitöntä helpotusta. Orion on onnistunut hallitsemaan toimitus-ketjujen riskejä muun muassa varastotasoja kasvattamalla. Maailmanlaajuisten toimintakapeikkojen vuoksi raaka-aineiden ja logistiikan hinnat ovat nousseet ja korotuspaine jatkuu edelleen. Orionille kustannusten kasvu on erityisen haastavaa, sillä ihmisille tarkoitettujen reseptilääkkeiden hintojen nostamiselle Orionin markkinoilla ei juurikaan ole mahdollisuuksia.”

Julkaistu 20.10.2021

Liiketoiminnassa siirrytty kohti normaalia – pandemian vaikutukset näkyvät kuitenkin edelleen

”Orionin vuosi on pääosin edennyt odotusten mukaisesti ja kesän jälkeen olemme nähneet kysynnässä asteittaista elpymistä. Arviomme mukaan COVID-19-pandemia vaikuttaa edelleen toimintaympäristöömme, ja erityisesti globaaleihin toimitusketjuihin liittyvät riskit ovat vielä selvästi koholla. Näitä riskejä hallitsemme muun muassa varastoja kasvattamalla. Lisäksi pandemian vaikutusten vuoksi myynnin ja markkinoinnin kulut eivät edelleenkään ole tasolla, jota pitäisimme normaalina, ja ne jäävät koko vuoden osalta alemmiksi kuin aiemmin arvioimme. Keskitymme edelleen huolehtimaan työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta, tuotannon jatkuvuudesta ja tuotteiden saatavuudesta sekä potilasturvallisuudesta meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa. 

Orionin tammi–syyskuun 2021 liikevaihto oli 765 (823) miljoonaa euroa ja liikevoitto 203 (246) miljoonaa euroa. Liikevaihdon ja liikevoiton odotettua laskua selittävät pääosin vertailukautta selvästi pienemmät etappimaksut, tuotesuojan päättymisestä johtuva Dexdor®- ja Simdax®-lääkkeiden myynnin lasku sekä eläinlääkkeiden merkittävän jakelusopimuksen päättyminen viime vuoteen. 

Vaikka kokonaisliikevaihto laskikin viime vuodesta, olemme nähneet tänä vuonna positiivista kehitystä monilla alueilla. Orionin kirjaama Nubeqa®-tuotteen liikevaihto on jatkanut odotetun vahvaa kasvuaan. Erityistuotteet-yksikön liikevaihto oli kokonaisuutena hyvällä tasolla, vaikka se jäikin vahvasta vertailukaudesta. Kausiluontoisten tautien esiintyvyys on kesän jälkeen asteittain muuttunut kohti normaalimpaa, mikä on näkynyt Erityistuotteet-yksikön tuotteiden sekä Easyhaler®-tuotteiston kysynnässä. Eläinlääkkeet-yksikön liiketoiminta on kehittynyt vahvasti kaikilla markkinoilla muun muassa uusien tuotelanseerausten ja jakelusopimusten ansiosta, vaikka kokonaisuutta painaakin edellä mainittu merkittävän jakelusopimuksen päättyminen. Fermionin tuotteiden kysyntä on säilynyt hyvänä ja tuotantokapasiteetti on ollut lähes täydessä käytössä.

Saimme katsauskaudella positiivisia uutisia tutkimus- ja kehityshankkeistamme, kun Orionin kehittämistä eläinlääkkeistä Bonqat® ja Tessie® saivat Euroopan komissiolta myyntiluvat. Kliininen tutkimusputkemme vahvistui uudella hankkeella, kun aloitimme kliinisen vaiheen I tutkimuksen Orionin alfa 2 –tutkimukseen perustuvalla molekyylillä, joka on tarkoitettu neurologisten sairauksien oireiden hoitoon. 

Orion on onnistunut hallitsemaan globaalien toimitusketjujen riskit koko COVID-19-pandemian ajan, eikä merkittäviä katkoksia tai puutteita ole toistaiseksi Orionilla koettu. Riski globaalien toimitus- ja logistiikkaketjujen häiriöistä on kuitenkin edelleen selvästi tavanomaista korkeampi, ja riskiä lieventääksemme olemme muun muassa kasvattaneet tuotteiden, raaka-aineiden ja tarvikkeiden varastotasoja selvästi pitkäaikaisia keskiarvoja korkeammiksi. Maailmanlaajuisten toimintakapeikkojen vuoksi raaka-aineiden ja logistiikan hinnat ovat nousseet ja korotuspaine jatkuu edelleen. Ymmärryksemme mukaan hankala tilanne voi jatkua parikin vuotta. Lääkeyhtiöille kustannusten kasvu on erityisen haastavaa, sillä omien tuotteiden hintojen nostamiselle ei juurikaan ole mahdollisuuksia. 

Olemme jatkaneet määrätietoista työtä Orionin tulevaisuuden kasvun rakentamiseksi ja kesällä pääsimme kertomaan kahdesta konkreettisesta saavutuksesta tällä saralla, kun teimme ganaksolonin Euroopan oikeuksia koskevan sopimuksen yhdysvaltalaisen Marinuksen kanssa ja varhaisen vaiheen tutkimusyhteistyö- ja lisenssisopimuksen ruotsalaisen Alligator Bioscience –yhtiön kanssa. Maantieteellinen laajentumisemme Aasian ja Tyynenmeren alueella etenee ja jatkamme tuote- sekä yrityskauppakohteiden etsimistä."

Julkaistu 19.7.2021

Orionin liikevoitto ilman etappimaksuja viime vuoden tasolla

”Vuosi 2021 on edennyt vakaasti COVID-19-pandemian aiheuttamista poikkeusoloista huolimatta. Orionille tämä on tarkoittanut, että olemme keskittyneet huolehtimaan työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta, tuotannon jatkuvuudesta ja tuotteiden saatavuudesta sekä potilasturvallisuudesta meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa.

 

Orionin tammi–kesäkuun 2021 liikevaihto oli 524 (572) miljoonaa euroa ja liikevoitto 146 (181) miljoonaa euroa. Liikevaihdon ja liikevoiton odotettua laskua selittävät pääosin vertailukautta selvästi pienemmät etappimaksut, tuotesuojan päättymisestä johtuva Dexdor®- ja Simdax®-lääkkeiden myynnin lasku sekä eläinlääkkeiden merkittävän jakelusopimuksen päättyminen viime vuoteen. Orionin kirjaama Nubeqa®-tuotteen liikevaihto kasvoi odotetun vahvasti. Erityistuotteet-yksikön liikevaihto oli kokonaisuutena hyvällä tasolla, vaikka se laskikin vahvasta vertailukaudesta. Joidenkin tuoteryhmien kysyntä on ollut selvästi tavanomaista heikompaa, koska COVID-19-pandemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi kausiluontoisten tautien esiintyvyys on ollut normaalia vähäisempää ja käynnit lääkärien vastaanotoilla ovat vähentyneet. Nämä pandemian aiheuttamat seuraukset vaikuttivat negatiivisesti myös Easyhaler®-tuotteiston kysyntään. Eläinlääkkeet-yksikön liiketoiminta kehittyi vahvasti kaikilla markkinoilla muun muassa uusien tuotelanseerausten ja jakelusopimusten ansiosta. Kokonaisuutena yksikön liikevaihto jäi kuitenkin vertailukaudesta edellä mainitusta merkittävän jakelusopimuksen päättymisestä johtuen.

 

Saimme katsauskaudella positiivisia uutisia tutkimus- ja kehityshankkeistamme, kun Orionin kehittämistä eläinlääkkeistä Tessie® sai myyntilupasuosituksen Euroopan lääkeviraston EMA:n eläinlääkekomitealta (CVMP) ja Bonqat® puolestaan sai Euroopan komissiolta myyntiluvan katsauskauden jälkeen.  

 

Myös Orionin digitaalisten terapioiden kehityshankkeiden osalta virtuaalitodellisuuden hyödyntämisen vaikutuksia kroonisen alaselkäkivun hoidossa selvittänyt VIRPI-tutkimus raportoi positiivisia tuloksia kesäkuussa.

 

Katsauskaudella teimme päätöksen lopettaa uuden kuivajauheinhalaattorin kehityksen ja keskittyä nykyisen Easyhaler®-alustan kehittämiseen sekä kilpailukyvyn parantamiseen. Easyhaler®-teknologia on ollut markkinoilla jo vuosikymmeniä ja sitä on jatkuvasti kehitetty edelleen.

 

Arviota yhdessä Bayerin kanssa darolutamidilla tehtävän kliinisen vaiheen III ARASENS –tutkimuksen valmistumisesta päivitettiin katsauskaudella, ja nyt tutkimuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä. Muut Orionin keskeiset kliiniset kehityshankkeet etenivät katsauskaudella odotetusti.

 

Lääketeollisuuden globaalit toimitusketjut ovat toimineet Orionin kannalta kohtuullisen hyvin koko pandemian ajan, eikä merkittäviä katkoksia tai puutteita ole toistaiseksi Orionilla koettu. Tällä hetkellä tiedossamme ei myöskään ole katkoja tai puutteita, jotka vaikuttaisivat loppuvuoden 2021 näkymään. Riski globaalien toimitus- ja logistiikkaketjujen häiriöistä on edelleen selvästi tavanomaista korkeampi, ja riskiä lieventääksemme olemme muun muassa kasvattaneet tuotteiden, raaka-aineiden ja tarvikkeiden varastotasoja selvästi pitkäaikaisia keskiarvoja korkeammiksi. Pandemian aiheuttamat matkustus- ja muut rajoitukset eivät toistaiseksi ole aiheuttaneet Orionilla työvoimapulaa, vaan kaikki erityisasiantuntemustakin vaativat huollot ja tuotantoseisokit on pystytty hoitamaan suunnitellusti.

 

Katsauskaudella jatkoimme määrätietoista työtä Orionin strategisen kasvutavoitteen saavuttamiseksi ja aloitimme muun muassa valmistelun Euroopan ulkopuolisten toimintojemme laajentamiseksi Australiaan sekä Uuteen-Seelantiin. Viime vuonna laajensimme toimintaamme Singaporeen, Malesiaan ja Thaimaahan, ja näissä maissa operaatiot ovat käynnistyneet suunnitellusti. Systemaattinen työ tuote- ja yrityskauppakohteiden tunnistamiseksi ja arvioimiseksi on myös jatkunut.”

Julkaistu 27.4.2021

Vahva alku vuodelle poikkeusolojen jatkuessa

”Vuosi 2021 on alkanut COVID-19-pandemian aiheuttamien poikkeusolojen edelleen jatkuessa. Orionille tämä tarkoittaa sitä, että keskitymme huolehtimaan työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta, tuotannon jatkuvuudesta ja tuotteiden saatavuudesta sekä potilasturvallisuudesta meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa.

 

Orionin tammi–maaliskuun 2021 liikevaihto 269 (280) miljoonaa ja liikevoitto 75 (84) miljoonaa laskivat odotetusti vahvasta vertailukaudesta, jolloin COVID-19-pandemiasta johtunut lääkkeiden voimakas kysyntäpiikki kasvatti myyntiä ja tulosta. Erityistuotteet-yksiköllä oli hyvä vuosineljännes, vaikka koronapandemian ja siihen liittyvien eri maissa asetettujen rajoitusten vuoksi kausiluontoisia tauteja kuten tavanomaisia flunssia on esiintynyt normaalia vähemmän ja ei-kiireelliset hoitotoimenpiteet sekä käynnit lääkärien vastaanotoilla ovat vähentyneet. Pandemian ja siihen liittyvien rajoitusten seurauksilla on ollut negatiivinen vaikutus myös Easyhaler®-tuotteiden liikevaihtoon. Dexdor®-tuotteen liikevaihto laski geneerisestä kilpailusta huolimatta odotettua hitaammin, koska COVID-19-pandemian vuoksi tehohoidossa käytettävien rauhoitteiden kysyntä on edelleen normaalia korkeammalla tasolla. Simdax®- tuotteen myynti laski odotetusti vahvasta vertailukaudesta pandemian takia vähentyneiden ennalta suunniteltujen sairaalakäyntien ja joillain markkinoilla koettujen hintojen laskun vuoksi. Parkinson-lääkkeiden myynnin kehitys ja Orionin kirjaama Nubeqa®-tuotteen liikevaihdon vahva kasvu olivat odotusten mukaisia. Viime vuoteen päättynyt merkittävä jakelusopimus Skandinaviassa selittää Eläinlääkkeet-yksikön liikevaihdon laskua, jota kuitenkin lievensi partneritoimitusten ajoittuminen alkuvuoteen. Fermionin ja sopimusvalmistuksen erittäin vahva kasvu johtuu pääosin Fermionin tiettyjen toimitusten ajoituksesta.

 

Liikevoiton lasku johtuu pääosin vertailukautta heikommasta bruttokatteesta. Muutosta selittää valtaosaltaan viime vuoden alun COVID-19-pandemiasta johtunut myynnin erittäin suuri volyymi, joka osittain myös painottui keskimääräistä korkeakatteisempiin tuotteisiin kuten Dexdor ja Simdax. Liiketoiminnan kulut ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat pääosin COVID-19-pandemian vuoksi vertailukautta pienemmät, mikä hidasti liikevoiton laskua.

 

Orionin keskeiset kliiniset kehityshankkeet etenivät katsauskaudella odotetusti, vaikka meneillään oleva pandemia edelleen teettääkin projekteissa ylimääräistä työtä. Esimerkiksi potilasrekrytointi on päästy aloittamaan ODM-208-hankkeen kliinisen vaiheen II –tutkimuksessa sekä yhdessä Bayerin kanssa darolutamidilla tehtävässä kliinisen vaiheen III ARANOTE-tutkimuksessa.

 

Lääketeollisuuden globaalit toimitusketjut ovat toimineet Orionin kannalta kohtuullisen hyvin koko pandemian ajan, eikä pelättyjä katkoksia tai puutteita ole toistaiseksi Orionilla koettu. Tällä hetkellä tiedossamme ei myöskään ole katkoja tai puutteita, jotka vaikuttaisivat loppuvuoden 2021 näkymään. Pandemian pitkittyessä esiin on nousemassa kuitenkin huolia, jotka liittyvät laajemmin hyödykkeiden ja raaka-aineiden globaaleihin toimitus- ja logistiikkaketjuihin. Niiden kokemilla häiriöillä voi olla ennustamattomia ja äkillisiä seurannaisvaikutuksia, jotka voivat näkyä kemianteollisuudessa ja lääketeollisuudessa tarvittavien raaka-aineiden, tarvikkeiden ja välineiden puutteina sekä hintojen nousuna.

 

Katsauskaudella olemme jatkaneet määrätietoista työtä Orionin strategisen kasvutavoitteen saavuttamiseksi. Tulevan orgaanisen kasvun rakentamisen lisäksi olemme viime vuosina lisänneet resursseja liiketoiminnan kehittämiseen ja arvioimme jatkuvasti mahdollisia tuote- ja yrityskauppakohteita.”